медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Time Lapse система

24 часово наблюдение развитието на вашите ембриони

Time lapse technic

Най-доброто за вашите ембриони!

Прилагането на нови технологии, въведени в репродуктивната медицина, каквито са Time lapse система ( Ембриоскоп) за отглеждане на ембриони, позволява да пазим снимки и видео на вашето бъдещо бебе още от неговото начало. Тази единствена по рода си техника ни позволява да проследим клетъчното делене на ембриона, като го наблюдаваме в реално време, без да изменяме условията му на култивиране. Чрез заснемане и обстоен преглед на неговите първи часове и дни от развитието, техниката ни дава възможност да изберем идеалният момент, в който да осъществим трансферът на всеки ембрион. 

© Медицински Център Репробиомед