медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Донорство на яйцеклетки

Изборът за дарителство на яйцеклетки е благороден акт, който дава шанс на жените, които не могат да забременеят чрез собствени яйцеклетки, да станат майки.

Donorstvo 1st

Яйцеклетки

Около 15-16% от двойките в репродуктивна възраст търсят специализирана помощ, за да се сдобият със своя рожба. За някои от тях, обаче, използването на дарителски яйцеклетки или семенна течност е единствената възможност да станат родители.

В България даряването на яйцеклетки (овоцити) е легално, като то може да бъде от анонимни или родствени дарители. В много страни по света донорството на яйцеклетки е рутинна процедура и ин витро центровете там са разработили специални донорски програми.
Необходимостта от анонимно даряване на яйцеклетки все повече нараства, както и нуждата от съпричастност към тази кауза повече двойки да се сдобият с тъй дълго чаканата и желана рожба.

Да дариш яйцеклетки е благороден акт,

чрез който се дава шанс на жени, за които това е единствената възможност да имат свое дете, а именно:
Жени, които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират яйцеклетки. Много от тези пациентки имат нормална матка и могат да забременеят чрез донорски яйцеклетки, оплодени ин витро.

Жени, преминали през онколочно лечение, в резултат на проведена химио- или лъчетерапия.

  • Жени, които преждевременно навлизат в менoпауза. Причината за това е все още неясна – при някои жени се дължи на автоимунно заболяване, оперативна интервенция или прием на медикаменти.

  • Жени с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца.

  • Жени със слаб отговор на хормонална стимулация, които продуцират малко на брой яйцеклетки. Тези пациентки в повечето случаи претърпяват неуспех при ин витро процедурите, поради малкия брой качествени яйцеклетки.

  • Жени в напреднала възраст. Вероятността за успех при една ин витро процедура пряко зависи от възрастта на пациентката. При пациентки над 38 години вероятността за успешен край след асистирана репродукция чрез ин витро оплождане със собствени яйцеклетки намалява двукратно, а след 43 г. успехите са инцидентни. При тези жени се увеличава и вероятността за спонтанни аборти, както и генетични малформации на плода. Именно при такива пациенти се препоръчва използването на донорски яйцеклетки.

Допълнителна информация

Донорите на яйцеклетки се подбират изключително внимателно по критерии, заложени в нормативната база за дейности по асистирана репродукция.
Не е разрешено комерсиализирането на даряването на яйцеклетки. Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.

© Медицински Център Репробиомед