медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Успеваемост

За 25 години МЦ Репробиомед е сбъднал повече от 2000 мечти.
Повече от 1600 родени бебета след асистирана репродукция.
Над 130 родени двойки и 24 тройки близнаци.

успеваемост

Постигнати успехи от процедури по Асистирана репродукция

C
58 %
B
42 %
A
37.5 %
  • C

    58% клинични бременности след ембриотрансфер при пациенти преминали през донорска програма на овоцити за 2022 г. (след OD)

  • B

    42% клинични бременности след ембриотрансфер на ембриони след предимплантационен генетичен скрининг (PGT) за периода 2021-2023 г. (след PGT)

  • A

    37,5% клинични бременности след размразен ембриотрансфер при пациенти преминали през IVF процедура за последните три години. (след FET)

© Медицински Център Репробиомед