медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Диагностика и проследяване на бременност

В МЦ Репробиомед с помощта на нашият екип, може да планирате, реализирате и проследите вашата бременност.

проследяване на бременност

Ние се грижим за всички ваши нужни изследвания и прегледи от самото начало, като създаваме, планираме и следваме специално за вас списък с всички важни моменти по дати.

Предоставяме ви всички необходими прегледи с високоспециализирана и модерна апаратура и изследвания в нашите клинична, микробиологична и генетична лаборатории и всичко това на едно място за вашето удобство.
Проследяването на една бременност преминава през няколко етапа и зависи от това дали е нормално протичаща или патологична.

- Първият етап е от установяването на бременността до биохимичния скрининг (БХС).
- Вторият етап е от скрининга и генетичната пренатална диагностика ( NIPT) до феталната морфология в 20-24г.с.
- Третият етап е от 24г.с. до късната фетална морфология (до 32г.с.).
- Четвъртият етап е до раждането. През този период се извършва ежеседмично проследяване на детските сърдечни тонове (кардиотокография, NST).

Това е началото на едно невероятно пътешествие. За да ви помогнем, да го изживеете спокойно и пълноценно, нашият екип ви предоставя сигурност и грижа.проследяване на бременност 2
© Медицински Център Репробиомед