медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Семенен анализ

Световната здравна организация препоръчва да изследвате вашата семенна течност веднъж годишно за да сте спокойни и отговорни към вашето бъдеще.

семенен анализ

Да запазвам ли час?

Не е необходимо да запазвате час за да направите вашият тест, нека бъде в подходящо за вас време. За оптимални резултати трябва да имате между 2 и 5 дни полово въздържание. Резултатът със становище се изготвя в рамките на един час от някой от нашите ембриолози и възможността да зададете вашите въпроси относно изследването.

Индикации

Ако имате проблем с постигане на успешна бременост е необходим скринингов анализ на семенна течност за определяне, дали мъжкият фактор има отношение към проблема.

Какво педставлява спермограмата?

Основновна цел на анализа е да се определи концентрация, подвижност и морфология на сперматозоидите, съгласно критериите на световната здравна оргнизация.     
Има различни причини, които биха могли да повлияят на подвижността и концентрацията на сперматозоидите, което може да доведе до назначаване на допълнителни изследвания и изготвяне на индивидуален план за вашето лечение.

Разширен спермален анализ

Определяне морфологията на сперматозоидите съгласно стриктните критерии на Крюгер, като се анализират не по-малко от 200 сперматозоида, като се класифицират според: размери и форма на главичка, шийка и опашка. Описва се и наличието на цитоплазмени фрагменти. Поставя се диагноза и заключение.

Тест за фрагментация на сперматозоидна ДНК

Генетичен анализ на семенна течност, целящ установяване нарушения в структурната цялост на хроматина в сперматозоидите. Повреди в ДНК се причиняват чрез множество механизми: висока температура, тютюнопушене и химикали, както и оксидативен стрес, причинен от ендогенно или екзогенно генерирани свободни радикали.     
Индикации за изследване на ДНК – фрагментация на сперматозоиди:

  • Мъже, на възраст над 45 г.

  • Неизяснен стерилитет

  • Повтарящи се неуспехи при АРТ

  • Варикоцеле (разширение на вените на тестисите)

  • Предшестващо лечение чрез химио и/или лъчетерапия

При повече от 30% сперматозоиди с фрагментирана ДНК в ядрото, може да се наблюдава мъжки стерилитет, влошена оплодителна способност, както и спонтанни аборти при настъпила бременност. В подобни случаи, препоръчваме на пациентите антиоксидантна терапия, противовъзпалително лечение, а при предстоящи IVF процедури предлагаме обработка на сперматозоидите с MACS Annexin V System (магнитно улавяне на сперматозоидите с фрагментирана ДНК ).

Изследване за Y- хромозомни микроделеции

Y-микроделеции, включват някои участъци от Y хромозомата, наречени азооспермични фактори (AZF), чийто нарушения може да са причина за отсъствието на сперматозоиди в еякулата или на сперматогенна недостатъчност при мъже с необструктивна азооспермия (3% -15%) или тежка олигоспермия (6% -10%). Честота на Y-хромозмните нарушения е приблизително 3%, което прави оценката за тях важен аспект в диагностиката на пациенти с неизяснен стерилитет.

Този тест не би могъл да открие всички причини за безплодие или азооспермия. Следователно, липсата на откриваема микроделеция не изключва наличието на други генетични отклонения или фактори, които могат да бъдат причина за клиничните находки.

© Медицински Център Репробиомед