медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Имунологични и генетични изследвания на имплантацията

В търсене на причините за имплантационни неуспехи, МЦ Репробиомед има разработен собствен подход и техники за диагностика и лечение.

Implantation

Повторени имплантационни неуспехи

Повтаряща се неуспешна имплантация (RIF) се определя при пациенти преминали през няколко цикъла на лечение с ин витро оплождане (IVF) и повече от три трансфера на ембриони без успех с имплантацията.

Индивидуален подход

Изключително предизвикателство е да се открият конкретни причини, водещи до неуспехи с имплантацията. Именно това прави подходът на нашият екип индивидуален към всеки пациент и неговата история. Зад всеки един персонализиран метод за диагностика и лечение, стоят нашите дългогодишни опит и усилия в разработване на методи за повишаване на успеха и реализирането на успешна бременност. Част от тях са:
Имунологичен възпалителен панел, Микробиом на ендометриум, Плазмотерапия ( PRP) и други. 
МЦ Репробиомед съвместно с катедра "Хистология и ембриология" , част от биологически факултет към СУ "Св.Климент Охридски" имат съвместни проекти за иновативни разработки, валидиране и публикуване на методи засягащи безплодието.

inovation metods
© Медицински Център Репробиомед