медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Минимално инвазивна и отворена хирургия

surgery room

Хистероскопия

Представлява метод за оглед на маточната кухина с оптична система (по ендоскопски път), през която, освен това, могат да се извършват редица оперативни интервенции върху матката и канала на маточната шийка. Най-често операцията се извършва в извънболнични условия – амбулаторно (офис хистероскопия) или в операционна под краткотрайна венозна или спинална анестезия (оперативна хистероскопия, хистерорезекция). Могат да бъдат коригирани успешно маточни септуми, сраствания (синдром на Ашерман), както и да се отстраняват маточни полипи и миоми. Хистероскопията е незаменим метод за оценка на маточната лигавица (ендометриум), включително за диагностициране на различни видове хиперплазия и дори рак на ендометриума или маточната шийка (чрез прицелна биопсия).
В МЦ „РепроБиоМед“ тези интервенции се извъшват рутинно, в рамките на еднодневна хирургия, а пациентите се изписват същия ден (най-често до 14-15 ч.) и могат при желание да бъдат на работа още на другия ден или след 2-3 дни. 

Оперативни Лапароскопии

Лапароскопията спада към хирургичните техники с минимален достъп (т. нар. минимално ивазивна хирургия). В хода на една интервенция с лапароскопски достъп могат да бъдат диагностицирани редица гинекологични заболявания, напр. запушване на маточните тръби, ендометриоза и др. (диагностична лапароскопия), а също така и да бъдат оперирани намерените патологични находки: яйчникови кисти и доброкачествени тумори (ендометриозни и дермоидни кисти, кистаденоми и др.); маточни миоми; увредени маточни тръби (хидросалпинкси, извънматочна бременност); тазови сраствания и др.
В някои случаи се налага отстраняване на матката (хистеректомия) и/или яйчниците и маточните тръби (аднексектомия), което в повечето случаи също може да се извърши по лапароскопски път. 

Повече за процедурата

Лапароскопските операции се извършват под обща ендотрахиална анестезия и след раздуване на коремната кухина с въглероден диоксид (пневмоперитонеум). През малки разрези (0.5 – 1.0 см) на кожата се поставят специални лапароскопски портове, в които се въвежда оптичната ситема и инструментите. Най-често времетраенето на тези интервенции е между 30 минути и 2 часа. Минималната инвазивност дава възможност за много бързо следоперативно възстановяване на пациентите, които се изписват след 12 до 48 часа и могат да се върнат към нормалния си начин на живот за 3-4 дни. Допълнителна полза е почти пълната липса на оперативни белези по коремната стена.

Отворена хирургия

Отворената коремна хирургия, още наричана  лапаротомия, представлява хирургична процедура, при която коремната кухина се достига посредством разрез, различен по големина, но достатъчен , за да може хирургът да има свободен достъп с ръцете си до коремните органи.
При отворената гинекологична хирургия разрезът може да бъде хоризонтален или вертикален в зависимост от находката в коремната кухина и целта на оперативната интервенция. Хоризонталният разрез обикновено е в зоната на „бикини линията“ (това е най-често срещаният тип разрез, който се извършва, както при гинекологична хирургия, така и по време на Цезарово сечение). Вертикалният разрез стандартно е по срединната линия на корема и може да е с дължина до под пъпа, на нивото му или дори високо над него спрямо необходимостта при конкретния пациент.
Отворената хирургия се използва успешно в световен мащаб за много гинекологични заболявания, вкл. големи формации на матката и аднексите, гинекологични онкологични заболявания, както и случаите, при които се налага конверсия от минимално инвазивна хирургия или последната не е подходящ метод на избор. През последните години се наблюдава тенденция за връщане към отворения достъп при хирургично лечение на миомната болест особено в случаите на големи или бързо нарастващи възли, както и при жени в петата декада от живота.

 Оперативната лапароскопия и отворена хирургия се извършват в болнично лечебно заведение. Специалисти от МЦ „Репробиомед“ имат договори с МБАЛ "Св. София", Втора САГБАЛ „Шейново“, МБАЛ „Вита“ и УМБАЛ "Софиямед".

© Медицински Център Репробиомед