медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Криобанкиране

Криобанките са основна част от структурата на секторите по асистирана репродукция.

cryobanking

В криобанките се съхраняват

репродуктивни клетки, ембриони и тъкани при ултра ниски температури в течен азот (– 196 °C) в т. нар. дюарови съдове. Продължителността на съхранение е 5 години по нормативна база, като няма научни данни, които да доказват увреждането им при по -дълъг период на криосъхранение.

Овоцити (яйцеклетки)

Съхраняват се: 

с цел запазване на репродуктивните функции при жени с онкологични заболявания

при социално замразяване за жени в напреднала репродуктивна въраст

с цел даряване на яйцеклетки от анонимен или родствен донор.

 

Сперматозоиди

Съхраняват се:

 с цел запазване на репродуктивни функции при мъже с онкологично заболяване или оперативна интервернция

с цел даряване от анонимен донор

с цел социално замразяване при мъже, работещи в условия на вредности или мисии в чужбина.

egg freeze
cryo sperm

Ембриони

Останалите висококачествени ембриони след свеж ембриотрансфер, могат да бъдат замразени за евентуално ползване при бъдещи процедури или унищожени според желанието на двойката. Според нормативната база на страната при непотърсени яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони след изтичане на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение репродуктивните клетки и ембриони се унищожават.

Замразяване на яйчникова тъкан

при жени с онкологични заболявания подложени на гонадотоксична терапия (химио- или лъчетерапия ), както и при жени с нереализирана репродуктивна функция, на които се отстраняват оперативно яйчниците.

Тестикуларна тъкан

при мъже с нарушена сперматогенеза след направена тестикуларна биопсия, както и при мъже, подложени на гонадотоксична терапия или на хирургично отстраняване на тестисите.

© Медицински Център Репробиомед