медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Криоконсервация

През последните две десетилетия бавното замразяване беше заменено в световен мащаб от метода витрификация, който подобри степента на преживяемост на клетките и клиничните резултати станаха сравними с тези при свежи ембриотрансфери.

cryo 1

Замразяване на ембриони

96,5% от всички замразени ембриони да оцеляват след процеса на витрификация, като успеваемостта по отношение постигнати бременности след трансфер на размразени ембриони е сравнима с трансфера на пресни ембриони.

Замразяване на яйцеклетки

Замразяването на вашите яйцеклетки в ранна репродуктивна възраст може да ви помогне да запазите шансовете си за бъдеща успешна бременност.

© Медицински Център Репробиомед