медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Генетичен тест за наследствени тромбофилии

Тестът е препоръчителен за всички бъдещи майки.

Trombofilia

Какво е тромбофилия?

Тромбофилията е медицински термин, който описва състояние, при което кръвта има повишена склонност към съсирване и хиперкоагулация. Това състояние при хората води до по-голям риск от патологична тромбоза, която може да бъде наследствена, придобита или в комбинация от двете.
Генетичната (наследствена) тромбофилия е видът, който се наследява от единия или двамата родители. Засегнатите гени водят до увеличена склонност към съсирване и тромбози или белодробна тромбемболия. 

Фактор V Лайден 

Мутацията в гена за Фактор V – протеин в кръвта, важен за процеса на съсирване е най-често изследвания вариант. Фактор V Лайден мутацията е причина за наследствена тромбофилия, при която не всички носители на мутацията развиват симптоматика, но се наблюдава повишен риск от тромбозни инциденти и съпътсвтващите ги патологични изяви. Асоциира се и с повишен риск от спонтанен аборт и други усложнения по време на бременност като високо кръвно налягане (прееклампсия) и отлепване (абрупцио) на плацентата.

Фактор II / Протромбин

Протромбин е протеин в кръвта, който подпомага процеса на съсирване. Мутацията G20210A в гена за този белтък, обаче, предизвиква произвеждането на прекомерни количества протромбин, което води до повишена тенденция за кръвосъсирване. Ако човек е носител на дефектен ген за протромбин в комбинация с Фактор V Лайден, рискът от тромбозни инциденти е завишен до 10-20 пъти. Установена е връзка между протромбиновите мутации и усложнения при бременност, включително повтарящи се случаи на спонтанни аборти.

C677T и А1298С полиморфизми в гена MTHFR

Генът MTHFR кодира ензима „метилентетрахидрофолат редуктаза“. Този ензим има много различни функции в човешкия организъм и дефицитът му се свързва с повишен риск от инфаркт на миокарда, инсулт, венозни тромбози, няколко типа рак, възпалително заболяване на червата и др. Установено е, че полиморфизмите А1298С и C677T в MTHFR гена повишават риска от увреждания на сърдечно-съдовата система, включително венозни тромбози.

пср

В МЦ Репробиомед работим с кратък ( за най-рисковите) и разширен панел - 12-те от най-значими генетични варианти, отнасящи се за Тромбофилия и нарушен фолатен метаболизъм. Интерпретацията на резултатите е сложна комплексна оценка, а не на базата на единични генни варианти. Препоръчва се генетична консултация с нашите специалисти. 

© Медицински Център Репробиомед