медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Асистирано излюпване

Лабораторна техника, която повишава шансовете за имплантация на ембриона и се включва при провеждането на ин витро процедура.

assisted hatching

Асистираният хетчинг е метод, при който помагаме на ембриона да се „излюпи“ от своята „черупка“, като създадем малка дупчица в най-външната обвивка на ембриона. Това е специфична техника, която се извършва от ембриолог с помощта на високоспециализирана техника. 
Асиситирано излюпване се прилага след размразяване на ембриони или при подготовка за биопсия и генетичен анализ.

Предимства

Специалистите не препоръчват използването на асистирано излюпване при всички пациенти, подложени на лечение с IVF. Проучванията сочат, че асистираното излюпване е с цел да помогне и подобри шансовете за бременност на определена групи пациенти. Двойки, които имат повече от два неуспешни опита ин витро, биха могли да се подобрят шансовете за постигане на бременност. Вашият лекуващ лекар ще ви помогне в избора, дали да се включи техниката във вашето лечение и дали може да ви бъде полезна.

+ PGT-A

Ако е планирано PGT-A (предимплантационен генетичен анализ за анеуплоидии). Прилагането на асистирано излюпване на трети ден от развитието на ембриона подпомага извършването на биопсия на ембрионите през пети - шести ден от развитието им.

© Медицински Център Репробиомед