медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Гинекологични прегледи

Световната здравна организация препоръчва веднъж годишно всяка жена да осъществява профилктични прегледи с важните съпътстващи изследвания.

gyn prof

Микробиологична диагностика

В лабораториите на МЦ Репробиомед (микробиологична, клинична и генетична) осъществяваме цялостна микробиологична диагностика посредством PCR метод, конвенционални посявки и антибиограми и серодиагностика. По този начин откриваме широк диапазон от инфекциозни заболявания, както бактериални и гъбични, така и някои вирусни, с които се доказват причинителите на уроинфекции и полово - предавани заболявания. Микробиологичната диагностика е важна част от гинекологичната профилактика, проследяването на бременност и от процедурите по асистираната репродукция.

microbiology

Колко важни са профилактичните гинекологични прегледи?

Демографските тенденции в Европа дават основание в следващите години да очакваме увеличаване разпространението на онкологичните заболявания. За съжаление мястото, което заема България в сравнителната европейска статистика е от страните с висок риск. Скрининговите програми за злокачествени (ракови) заболявания целят откриване на предракови състояния или ранни етапи от развитието на болестта. Тестовете, които се използват при скрининг за рак на маточната шийка, са цитологично изследване (цитонамазка) и/или HPV (човешки папилома вирус) тест. Скрининговият преглед за предпазване от рак на маточната шийка не е по-различен от обикновения гинекологичен преглед. Манипулациите са бързи, безопасни и безболезнени.

Цитонамазка - PAP тест

Сравнително проста и безболезнена, тази процедура обикновено се извършва от вашият лекар-гинеколог. С малки четчици се вземат клетки от лигавицата на маточната шийка, после биват оцветени и изследвани под микроскоп. Резултатите от така направеното цитологично изследване (цитонамазка, натривка) се класифицират в пет групи по Папаниколау.
Освен традиционния ПАП тест, през 1996 години в САЩ се въвежда течно - базираната цитология. След въвеждането му появата на инвазивен рак на маточната шийка при скринираните жени намалява с 30%. Настоящем течно-базираната техника е предпочитаният цитологичен метод в световен мащаб.

пап
hpv

Изследване за човешки папилома вирус HPV

Инфекцията с човешки папилома вирус (HPV) е вирусна, която се предава предимно по полов път чрез пряк контакт със заразено лице. Това е най-честата полово предавана инфекция в световен мащаб. Съществуват повече от 100 вида HPV. Обект на изследвания са 18 вида HPV, класифицирани като високорискови (онкогенни): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 70 и нискорискови (причиняват най-често появата на генитални брадавици): 6, 11, 42, 43, 44.
В Репробиомед има валидирани два типа ДНК тест с PCR- роботизирана (затворена) система за екстракция и откриване на вируса, както и количествен тест за детайлно определяне на вида и количеството на конкретния високо и нискорискови типове HPV.

Колпоскопия

Колпоскопията е неинвазивно изследване на маточната шийка, което се препоръчва след абнормна цитонамазка, както и при положителен HPV-тест. Тя дава по-подробна информация за настъпилите изменения. Позволява да се установят проблеми, които не могат да се видят с просто око. Посредством специален микроскоп (колпоскоп) специалистът може да открие изменения в клетките, както и да оцени степента на промените. Колпоскопията отнема средно 5-10 минути и не е болезнена. Лекуващият лекар оцветява шийката на матката с много разреден разтвор на оцетна киселина, за да идентифицира евентуални промени в клетките. Понякога, при атипична колпоскопска находка, може да се наложи взимане на биопсия (малка тъканна проба) от шийката на матката, както и от цервикалния канал, и да се изпрати за пато-хистологично изследване. Биопсията може да причини лек и бързо отшумяващ дискомфорт, подобен на болката при менструация. Посредством пробата се идентифицират или отхвърлят патологичните промени по маточната шийка.

В Медицински център Репробиомед целим да запознаем всички пациенти със смисъла от изследванията и какво предимство ни дава превенцията срещу рак на маточната шийка.

© Медицински Център Репробиомед