медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

MACS - метод

Магнитно клетъчно сепариране или отстраняване на сперматозоиди с високи нива на фрагментирана ДНК. (Magnetic-Activated Cell Sorting)

anti -ocks

Представлява метод за селективно отстраняване на сперматозоиди с увредена ДНК. Тази техника позволява магнитно изолиране на негодните клетки. Процедурата включва пропускане на сперматозоидите през разделителна колона, намираща се в магнитно поле, като некачествените се задържат селективно. Подходящите за оплождане сперматозоиди, без ДНК фрагментация и висок оплодителен потенциал, преминават през колоната и се събират за по-нататъшна употреба при различните асистирани репродуктивни техники (например за ICSI оплождане, инсеминация или криосъхранение).

Препоръки за назначаване

MACS методът се препоръчва в случаите на силно занижени спермални показатели, повишена степен на ДНК фрагментация в сперматозоидите, неуспешно развитие на ембриони от предишни опити, ембриони с лошо качество, повтарящи се имплатационни неуспехи или спонтанни аборти.

© Медицински Център Репробиомед