медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Предимплантационни генетични технологии PGT

PGT представлява генетична оценка на хромозомния набор на ембриона още преди той да бъде поставен в маточната кухина на майката при процедура с ин витро оплождане.

ПГТ

Научете повече и попитате нашите специалисти

PGT има за цел да повиши шансовете за бременност и раждане на здраво дете, особено при жени с установен генетичен дефект, в напреднала репродуктивна възраст, както и при такива с предходни спонтанни аборти и/или няколко неуспешни ин витро процедури.
Необходимо е предварително всяка двойка да има направен цитогенетичен хромозомен анализ (кариограма), конвенционален метод, който установява системни бройни и структурни хромозомни аберации.
От 2023 година по наредба е необходимо да се проведе задължителна генетична консултация с лекар - генетик относно процедурата.

geneticist

Какво включва PGT?

PGT e генетичен метод в асистираната репродукция и винаги изисква лечение с ин витро оплождане (IVF) и оплождане с техника микроинжектиране на сперматозоид (ICSI) и последващ замразен ембриотрансфер.
Материалът необходим за анализа са няколко клетки взети от трофектодермата или бъдещата плацента на ембриона. Техниката на биопсия е минимално инвазивна, осъществява се от 5-ти до 7-ми ден от култивирането с последваща криоконсервация на ембриона. Тези стъпки не носят последствия за бъдещото развитие на всеки изследван генетично ембрион.
Взетия материал се обработва по специална методика и дава възможност да се диагностицират генетично здрави (еуплоидни) ембриони и такива с хромозомни нарушения (анеуплоидии), като например допълнително копие на хромозома 21 (синдром на Даун), липса на Х-хромозома ( синдром на Търнър), а също и други често срещани хромозмни преустройства (транслокации) и други, които са клинично значими.

PGT- NGS

в МЦ Репробиомед, може да се докоснете до най-високо резолюзионният метод за PGT - новогенрационно секвениране (NGS). Тази технология позволява детайлно анализиране на големи и малки участъци от всички 23 хромозомни двойки, включително и половите Х и У, което дава възможност за установяване на генетични нарушения в изследвания ембрион още преди той да бъде трансфериран в майката.
За изработването на анализа се изискват 12-14 часа. За стартирането му са необходими наличието на определен брой ембриони за анализ, което налага забавянето на анализа между 2 и 3 седмици.

nags

Предимплантационните генетични технологии ( PGT) ни дават възможност да открием генетични и хромозомни промени в ембрионите преди тяхното имплантиране с цел да се раждат здрави деца без наследствени заболявания, да се увеличи процента на успех на IVF процедурата и да се спести време на пациента.

© Медицински Център Репробиомед