медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Неинвазивен пренатален тест NIPT

Неинвазивен тест, чрез който се откриват най-често срещаните аномалии в плода още от най-ранна бременност, между 8-12 седмица.

Защо Репробиомед

Всички бъдещи майки заслужават спокойна бременност

Съществува неинвазивен, безопасен и безболезнен начин за получаване на важна информация относно здравето на нероденото бебе въз основа на проба от майчината кръв. TRISOMY test, TRISOMY test XY и TRISOMY test + са неинвазивни пренатални скринингови тестове, предназначени да изключат наличието на избрани хромозомни аномалии при плода още през първите три месеца от бременността.

проследяване на бременност

Предимства

NIPT -теста използва най-новата технология на секвениране, за да анализираме ДНК от плода, която се открива в майката, за да открием наличието или отсъствието на аномалии с голяма точност и надеждност.
Неинвазивните генетични тестове имат точност до 99,7% при плода със синдром на Даун, както и други чести аномалии (хромозоми 18, 13, X и Y) със същата надеждност.

DNA NIPT
Obrabotka DNA

Принцип на теста

По време на бременност, ДНК на бебето циркулира в кръвния поток на майката. Огромният напредък в разитието на генетиката ни позволява да разграничим феталната ДНК от тази на майката и да успеем да я анализираме, като получаваме важна информация за бебето още в 11 седмица от бременността.

Всеки един човек притежава 23 двойки хромозоми, общо 46 (две копия от всяка двойка). Първите 22 двойки са номерирани от 1 до 22. Последната двойка определя пола. Момичетата имат две Х хромозоми, а момчетата имат една Х хромозома и една Y хромозома. Би могло да възникнат проблеми с растежа и развитието на плода именно, когато липсва хромозома или има допълнителна такава.

Без да представлява риск както за майката, така и за бебето, TRISOMY test може да идентифицира потенциални фалшиво положителни резултати от пренаталния биохимичен скрининг, като свежда до минимум броя на амниоцентезите.

Trisomy test

TRISOMY test открива риска от тризомия 21 (синдром на Даун), тризомия 18 (синдром на Едуардс) и тризомия 13 (синдром на Патау). Той може, също така, да определи пола на вашето неродено бебе.

test

Trisomy test

test

Trisomy test XY

test

Trisomy test +

test

Trisomy complete

Всеки пациент получава готовия резултат в рамките на 5-6 работни дни с безплатна консултация от нашите специалисти. 

© Медицински Център Репробиомед