медицински центърРЕПРОБИОМЕД
logo

Раждане

Планирането на този специален момент за всяка бременна жена се обсъжда с акушер-гинеколога, който следи бременността, за това как ще стане родоразрешаването и дали има предпоставки за раждане с Цезарово сечение. Нашите специалисти имат договори с Втора САГБАЛ „Шейново“ , МБАЛ „Вита“ и УМБАЛ "Софиямед".

раждане

Раждането през естествените родови пътища е най-физиологичният начин за завършване на една бременност. То протича под непрекъснатите грижи на квалифициран персонал. Мониторно се следят детските сърдечни тонове. Контролира се хода на раждането. Повлиява се болката. Намаляват се честотата и тежестта на разкъсванията на мекия родов канал.
Цезаровото сечение е оперативна интервенция, чрез която бебето се изражда през разрез на коремната стена и матката. То може да бъде планово при усложнена бременност и други фактори, но може да се наложи и по спешност при възникнали усложнения по време на вагиналното раждане.

© Медицински Център Репробиомед