Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
За вас мъже > Какво трябва да знаете за ... > Спермален анализ
buy fake watches
назад към:
 ♦ Мъжка полова система  
 ♦ Мъжки стерилитет
 ♦ Спермален анализ 

 

Какво трябва да знаете за спермалния анализ

 

Основно се осъществяват два вида спермален анализ:

 

Базисен (банален) спермален анализ;

Разширен спермален анализ.

 

Базисен спермален анализ

Базисният спермален анализ включва:

1.Определяне физико-химичните свойства на еякулата:

      √ Обем;

      √ Вискозитет;

      √ Мирис на еякулата;

      √ Цвят на еякулата;

      √ pH;

      √ наличие на детрит и коагулуми;

      √ наличие на аглутинации;

     концентрация на кръгли клетки в еякулата.

2. Определяне концентрацията на сперматозоидите в еякулата (мил./мл).

3. Определяне общия брой на сперматозоидите в еякулата.

4. Кинетични параметри на сперматозоидите в еякулата съгласно критериите, определени от Световната Здравна Организация (СЗО):

     Процентно съотношение и концентрация на бързите прогресивно подвижни сперматозоиди;

     Процентно съотношение и концентрация на бавните прогресивно подвижни сперматозоиди;

     Процентно съотношение и концентрация на бавните непрогресивно подвижни сперматозоиди;

      √ Процентно съотношение и концентрация на неподвижните сперматозоиди.

5. Определяне морфологията на сперматозоидите съгласно критериите на СЗО.

6. Определяне концентрацията на т.н. функционални сперматозоиди, а именно сперматозоидите, за които се предполага, че имат най-добра оплодителна способност.

7. Поставяне на диагноза и заключение.

 

Разширен спермален анализ

 Разширеният спермален анализ включва следните апраметри:

1. Определяне физико-химичните свойства на еякулата:

       √ Обем;

      √ Вискозитет;

      √ Мирис на еякулата;

      √ Цвят на еякулата;

      √ pH;

      √ наличие на детрит и коагулуми;

      √ наличие на аглутинации;

     концентрация на кръгли клетки в еякулата.

2. Определяне концентрацията на сперматозоидите в еякулата (мил./мл).

3. Определяне общия брой на сперматозоидите в еякулата.

4. Кинетични параметри на сперматозоидите в еякулата съгласно критериите, определени от Световната Здравна Организация (СЗО):

       Процентно съотношение и концентрация на бързите прогресивно подвижни сперматозоиди;

     Процентно съотношение и концентрация на бавните прогресивно подвижни сперматозоиди;

     Процентно съотношение и концентрация на бавните непрогресивно подвижни сперматозоиди;

      √ Процентно съотношение и концентрация на неподвижните сперматозоиди.

5. Определяне морфологията на сперматозоидите съгласно стриктните критерии на Крюгер.

      √  Анализират се не по-малко от 200 сперматозоида.

      √ Определя се процента на сперматозоидите с добра морфология от анализираните сперматозоиди;

      √ Определяне процента на сперматозоидите с лоша морфология;

      √ Класифициране на анализираните сперматозоиди според:

               - Размерите на главичката;

               - Формата на главичката;

               - Размерите на шийката;

               - Размерите на опашката;

               - Формата на опашката;

               - Наличие или не на цитоплазмени фрагменти.

6. Определяне концентрацията на т.н. функционални сперматозоиди, а именно сперматозоидите, за които се предполага, че имат най-добра оплодителна способност.

7. Поставяне на диагноза и заключение.

   В нашият медицински център разшреният спермален анализ се осъществява с помощта на система за компютърно-асистиран спермален анализ, наречена ISAS. Компютърно-асистираният спермален анализ (CASA) е технология, чрез която, с помощта на специално създаден за целта софтуер, може да се определи концентрацията на сперматозоидите в еякулата, детайлно и обективно да се характеризира траекторията на движение, скоростта и морфологията на всеки сперматозоид. Този вид анализ изисква наличието на фазово-контрастен микроскоп, камера за броене на клетки (Makler, Neubauer, Bürker и др.), компютър, видеокамера, свързана с микроскопа и принтер. Чрез видеокамерата и с помощта на софтуера всеки сперматозоид се детектира, след което в рамките на една секунда автоматично се записват 25 последователни кадъра на едно и също видимо поле. Ако даден сперматозоид заема различно местоположение при отделните кадри, то той се определя като подвижен, а ако не променя своята позиция – като неподвижен. Скоростта на подвижните сперматозоиди софтуерът изчислява на базата на промяната на положението им. Същевременно, чрез CASA могат да се характеризират кинетични параметри като честота на движение на спермалната опашка, латерално изместване на главичката и др., които не могат да бъдат определени чрез базовия спермален анализ.

   Разширеният спермален анализ, извършвян с помощта на ISAS-системата, се осъществява бързо и ефективно. ISAS-системата за компютърно асистиран спермален анализ предоставя детайлно и сравнително точно определяне скоростта, концентрацията и морфологията на сперматозоидите.