Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Донорство на яйцеклетки
buy fake watches

 

Около 15-16% от двойките в репродуктивна възраст търсят специализирана  помощ, за да се сдобият със своя рожба. За някои от тях, обаче, използването на дарителски яйцеклетки, ембриони или семенна течност е единствената възможност да станат родители.

В България даряването на яйцеклетки (овоцити) е легално, като то може да бъде от анонимни или родствени дарители. В много страни по света донорството на яйцеклетки е рутинна процедура и ин витро центровете там са разработили специални донорски програми. У нас овоцитната донация е регламентирана от 2007 г., като даряването на овоцити е предимно родствено. 

В миналото за безплодието трудно се говореше открито и може би това е причината анонимното даряване на яйцеклетки да не намира широк отзвук сред българското общество. От няколко години насам специалистите, работещи в областта на репродуктивната медицина, както и пациентски организации, започнаха да алармират за необходимостта да се даде гласност на проблема „безплодие” в България и за нуждата държавата да се намеси и да подпомогне двойките с репродуктивни проблеми. Сега, след като това е факт, започна все по-открито да се говори и за необходимостта от анонимно даряване на яйцеклетки. Българките стават все по-съпричастни към тази кауза и осъзнават, че могат да помогнат на много двойки да се сдобият с тъй дълго чаканата и желана рожба.

 

Да дариш яйцеклетки е благороден акт, чрез който  се дава шанс на жени, за които това е единствената възможност да имат свое дете, а именно:

  • Жени, които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират яйцеклетки. Много от тези пациентки имат нормална матка и могат да забременеят чрез донорски яйцеклетки, оплодени ин витро.
  • Раково болни жени, при които са премахнати яйчниците или последните не могат да произвеждат качествни яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия.
  • Жени, които преждевременно навлизат в менапауза. Причината за това е все още неясна – при някои жени се дължи на автоимунно заболяване, оперативна интервенция или прием на медикаменти.
  • Жени с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца.
  • Жени с лош отговор на хормонална стимулация, които продуцират малко на брой яйцеклетки. Тези пациентки се наричат „low responders” и в повечето случаи претърпяват неуспех при ин витро процедури, поради малкия брой качествени  яйцеклетки, които се получават след контролираната овариална хиперстимулация. 
  • Жени в напреднала възраст. Вероятността за успех при една ин витро процедура пряко зависи от възрастта на пациентката. Жени под 35 годишна възраст имат най-голям шанс да забременеят след такава процедура и да износят здраво бебе (около 25%). В сравнение, при пациентки на 40 години вероятността за успешен край след асистирана репродукция чрез ин витро оплождане със собствени яйцеклетки намалява двукратно, а след 43 г. успехите са инцидентни. При тези жени се увеличава и вероятността за спонтанни аборти, както и генетични малформации на плода. Именно при такива пациентки се препоръчва използването на донорски яйцеклетки. 

 

Донорите на яйцеклетки се подбират изключително внимателно по критерии, заложени в Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (издадена от министерството на здравеопазването, обн. дв. бр. 55 от 6 юли 2007 г). Подборът се извършва от лицензирани ин витро центрове, какъвто е и нашият, чиято дейност строго се контролира от ИАТ. Всеки потенциален донор се подлага на тестове за определяне на неговото физическо и психическо здраве.

Не е разрешено комерсиализирането на донорството както на яйцеклетки, така и на сперматозоиди и ембриони, като се забранява предлагането на материална облага на донорите и приемането на такава от тях. Разрешава се единствено да им се възстановяват направени разходи (за ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи  - загуба на време, на дневни приходи и др.) в разумни размери, свързани с акта на даряване. Например в МЦ ”РепроБиоМед” възстановяването на направените разходи от донорите на овоцити, касаещи овоцитната донация, може да достигне до 2000 лв. Всеки потенциален донор  надлежно се информира за процедурата по даряване.

 Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.

Ако желаете да научите повече относно даряването на яйцеклетки или имате въпроси, бихте могли да се обърнете към нас (на тел: 02 / 855 01 02 и Е-mail: reprobiomed@yahoo.com) или да прочетете предоставената информация за това в нашия сайт.