Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
За вас мъже > Какво трябва да знаете за ... > Мъжки стерилитет
buy fake watches
назад към:
 ♦ Мъжка полова система  
 ♦ Мъжки стерилитет
 ♦ Спермален анализ 

 

Какво трябва да знаете за мъжкия стерилитет

Вероятността за забременяване при една двойка, която води редовен полов живот и не прилага съответни мерки за предпазване от бременност средно е около 25 % през всеки менструален цикъл. В повечето случаи зачеването се осъществява в рамките на 24 месеца.

Инфертилитетът (безплодието) засяга около 14-16% от двойките в детеродна възраст. Той не е проблем, който е свързан единствено с жената. В поне 50% от случаите инфертилитетът е по причини от страна на мъжа. При една четвърт от двойките съществува повече от един фактор, който е свързан с неспособността за забременяване.

 

Рискови фактори, свързани с мъжката стерилност:

    претърпяване на генитални инфекции;

    √ травми на тестисите;

    √ излагане на гениталиите на висока температура;

    √ тестиси, които са останали в коремната кухина (Cryptorchidism);

    √ заушка след пубертета;

    √ излагане на токсични вещества или професионални вредности (стрес, шум, вибрации);

    √ тютюнопушене;

    √ употреба на наркотични средства;

    злоупотреба с алкохол;

    лекуване на херния и др.

                   

Основни причини за мъжкия стерилитет:

  1.  Отклонения в семенната течност, свързани с продуцирането на сперматозоиди (качествени и количествени характеристики).Тези отклонения могат да се изразяват в:

     - намален брой сперматозоиди (Олигозооспермия - Oligozoospermia);

     - нарушения в подвижността на сперматозоидите (Астенозооспермия - Asthenozoospermia);

     - нарушения в структурата (морфологията) на сперматозоидите (Тератозооспермия - Teratozoospermia);

     - липса на подвижни сперматозоиди в еякулата (Некроспермия - Necrospermia);

     - липса на сперматозоиди в еякулата (Азооспермия - Azoospermia).


   Причини за настъпването на тези отклонения могат да бъдат:

    варикоцеле (разширени вени на тестисите); 

    √ антиспермални антитела;

    √ гонадотоксини;

    √ инфекции;

    √ oбструкция на семепроводите;

    √ ендокринни отклонения;

    √ еякулаторна дисфункция;

    √ фактори, свързани с начина на живот и условията на средата, както и професионални вредности;

    √ генетични фактори:  

        - Муковисцидоза (CF) - 95 % от мъжете с CF са стерилни;  

       - Делеции в Y - хромозомата – малки участъци от Y - хромозомата липсват (от 3 до 30 % от мъжете с азооспермия или олигозооспермия притежават делеции в Y – хромозомата);  

        - Хромозомна транспозиция – при наличие на нормален кариотип (брой хромозоми в една клетка - при човека хромозомите в половите клетки - яйцеклетки и сперматозоиди, са 23, а във всички останали клетки - 46)се наблюдава размяна на генетичен материал, при което част от една хромозома разменя мястото си с друг участък от същата хромозома или от съседна такава. Мъже с олигоспермия или азооспермия имат по-висока честота на хромозомните транспозиции в сравнение с основната популация;  

        - Мутация в гена за андрогенния рецептор – стерилност, дължаща се на дефект в рецептора за тестостерон при XY мъже.

        - Други генетични болести.

 

2. Анатомични отклонения.

3. Митохондриални делеции.

4. Болести по черния дроб, бъбреците.

5. Други фактори.

 

В повече от 50% от случаите инфертилитетът при мъжете е с неизяснен произход ( т.н. идиопатичен стерилитет). При голяма част от тази група пациенти проблемите, свързани с продуцирането на сперматозоиди, са с генетичен произход, който, обаче, трудно може да бъде установен.