Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Методи на АРТ > ICSI
buy fake watches
назад към:  
Ин витро оплождане ♦ Ембриотрансфер                       
♦ ICSI ♦ PGD 
Интраутеринна инсеминация ♦ "Assisted hatching"

  

ICSI

  

Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка

 

 

    При 20 - 30% от инфертилните двойки, безплодието е резултат от репродуктивни проблеми, установени при партньора, в 20 - 35% от случаите причината за непостигане на бременност се открива при партньорката, а при 25 - 40% от безплодните двойки стерилитетът се дължи на репродуктивни проблеми и при двамата партньори. В 10 - 20% от случаите не е установена причина за безплодието (U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Assisted Reproduction Technology Success Rates, National Summary and Fertility Clinic Reports, November 2008; AIHW (2008) Australian Institute of Health and Welfare, Assisted Reproduction Technology in Australia and New Zealand 2006. National Perinatal Statistical Unit and Fertility Society of Australia. Assisted Reproduction Technology Series, number 12). Стерилитетът може да бъде асоцииран и с фактори като тютюнопушене, тегло, стрес, възраст и др.

    Съществуват два начина за оплождане на яйцеклетки в лабораторни условия (т.н.” ин витро” оплождане):

        1. Класическо ” ин витро” оплождане;

        2. Интрацитоплазмено инжектриране на сперматозоид в яйцеклетка – ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection).

 

Кога се прилага ICSI

    ICSI е техника, разработена с цел постигане на оплождане при двойки, при които:

         √ качеството на семенната течност не е добро:

               - броят на добре подвижните сперматозоиди е под нормата;

               - лоша морфология на сперматозоидите.

        √ при партньора е налице Azoospermia (липса на сперматозоиди в семенната течност), но при извършена тестикуларна биопсия е установено наличието на зрели живи сперматозоиди в тестисите (в този случай, ако броят на сперматозоидите, получени в резултат на биопсия, е достатъчен, е възможно да се осъществи и класическо „ин витро” оплождане, но в повечето случаи се прилага ICSI);

        √ преминали са през няколко неуспешни ин витро процедури, при които оплождането е извършвано по класическия начин;

        √ двойки, при които при предишни ин витро процедури е установено, че не настъпва оплождане при т.н.класическо ин витро оплождане;

        √ двойки при които е установено наличието на антиспермални антитела при партньора и/или партньорката.

 

Какво представлява ICSI

    ICSI техниката е приложена за първи път през  1994 г, а първото бебе, заченато при ин витро процедура, осъществена с помощта на ICSI, се ражда през февруари 1995 г.Тази техника обединява в себе си прецизни микроманипулации, чрез които един единствен жив сперматозоид се инжектира директно в централното пространство (цитоплазма) на човешка яйцеклетка. Преди това е необходимо партньорката да премине през контролирана овариална стимулация с определени медикаменти, в резултат на която в яйчниците на пациентката узряват няколко яйцеклетки. Броят на узрелите яйцеклетки зависи от:

        √ възрастта на пациентката;

        √ фактори като тютюнопушене, наднормено тегло;

        √ медикаментите, използвани при контролираната овариална стимулация;

       и др.

    Пациентката се подлага на пункция на фоликули, при която узрелите яйцеклетки се аспирират от яйчника и се култивират при специални условия в ембриологичната лаборатория. Семенната течност, която ще бъде използвана, се обработва, така, че да се отделят живите и добре подвижни сперматозоиди. Оплождането се осъществява с помощта на инвертен микроскоп и инсталиран към него микроманипулатор.

        

        

Инвертен микроскоп с микроманипулатор за осъществяване на ICSI 

 

   Към микроманипулатора се прикрепят две пипети – чрез едната (т.н. „holding” пипета), с помощта на вакуум, се позиционира яйцеклетката в статично положение, а с другата пипета (ICSI пипета) се аспирира избраният сперматозоид и се инжектира в яйцеклетката.

  

  

     Около 16 часа след оплождането се установява дали яйцеклетката е оплодена или не. В цитоплазмата на оплодената яйцеклетка (зигота) се визуализират две ядра -  на яйцеклетката и сперматозоида, наречени пронуклеуси, докато при неоплодената яйцеклетка пронуклеуси не се наблюдават.

  

    

        

Оплодена яйцеклетка (зигота):в центъра на цитоплазмата се визуализират две ядра (пронуклеуси) - на яйцеклетката и сперматозоида.

  

     При ICSI  50% до 80% от яйцеклетките биват оплодени. Получените ембриони се култивират за няколко дни, след което се избират най-качествените и се трансферират в матката на пациентката.

 

Оказва ли влияние ICSI върху плода и развитието на бебето

    Чрез ICSI процедурата  при много двойки с тежък мъжки фактор, причина за безплодието, е постигната бременност – нещо, което не би било възможно при класическото „ин витро” оплождане, при което изискване е концентрацията на  добре подвижните сперматозоиди, както и морфологията им да е в норма. Честотата на забременяване след „ин витро” процедура, при която е извършено ICSI, е същата както при прилагане на класическо „ин витро” оплождане.

    Ако една жена забременее по естествен начин, вероятността да се роди дете с дефект е 1,5 – 3:100. Установено е, че вероятността да се роди дете с дефект след ICSI е същата, следователно до момента няма данни ICSI процедурата да води до увреждане на плода. Най-често дефектите и малформациите при бебетата са с генетичен произход.