Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Услуги > Клинико-лабораторни изследвания
buy fake watches
назад към:  
♦ Акушерство и гинекология ♦ Клинико-лабораторни изследвания
♦ Асистирани репродуктивни технологии ♦ Микробиологични изследвания
♦ Имунологични изследвания ♦ Цитологични изследвания
♦ Генетични изследвания ♦ Хистологични изследвания

 

Клинико-лабораторни изследвания

 

Хематология
 • Пълна кръвна картина
 • Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
 • Кръвна група и резус фактор
Хемостазиология
 • Протромбиново време
 • Активационно парциално тромбопластиново време
 • Фибриноген
Биохимия
 • Общ белтък
 • Урея
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Албумин
 • Глюкоза
 • ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)
 • ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)
 • Пикочна киселина
 • С-реактивен протеин
 • Креатинин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • HDL, LDL, VLDL
 • Амилаза
 • Калций
 • Фосфор
 • Калий
 • Натрий
 • Хлориди
 • Желязо
 • ЖСК
 • Гликиран хемоглобин A1c
 • Хомоцистеин
 • Тропонин Т
 • Витамин В12
 • Витамин D total (25-OH vit D)
 • 1,25-OH Vit. D
Банално изследване на урина
 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • Кетонни тела
 • Аскорбинова киселина
 • Глюкоза
 • Белтък
 • Наличие на кръв
 • pH
 • Нитрити
 • Левкоцити
 • Относително тегло
 • Седимент
 • Креатинин, калций, фосфор
Отчитане на хормонални нива в кръвен серум
 • Естрадиол (Е2)
 • Лутеинизиращ хормон (LH)
 • Прогестерон (P4)
 • Пролактин (PRL)
 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)
 • Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)
 • Т3 и Т4
 • FТ3 и FТ4
 • Тестостерон
 • Кръвен тест за бременност - изследване нивата на ЧХГ (β-човешки хорион-гонадотропин - β-HCG) в кръвен серум
 • Изследване на яйчников резерв - Инхибин Б и Анти-Мюлеров хормон
Изследване на полово-предаваеми заболявания
 • Хламидии – IgG, IgA
 • Хепатит С
 • Хепатит В (HBsAg, Anti- HBcAg –total)
 • СПИН ( HIV)
 • Сифилис (Васерман)
Други
 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Туморни маркери (CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, SCC,CYFRA 21-1, S-100, TPA, TPS, CA 50,NSE, CEA, Алфа-фетопротеин, PSA, FPSA, HE 4, HER2, β 2-микроглобулин)
 • SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 
 • SARS-Cov-2 ELISA IgG
 • SARS-Cov-2 ELISA IgG + IgM 
 • SARS-Cov-2 ELISA IgM