Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Цени
buy fake watches

ЦЕНОРАЗПИС

 от 01.01.2023 г.

Акушерство и гинекология

Гинекологичен преглед 

50 лв.

Гинекологичен преглед  + ултразвуково изследване

100 лв.

УЗ изследване на малък таз (вкл. бременности до 12 г.с.)

70 лв.

Фоликулометрия

45 лв.

Консултация (до 10 минути)

35 лв.

Консултация (до 20 минути)

60 лв.

Първоначална консултация на инфертилна двойка

100 лв.

Консултативен преглед с анестезиолог

60 лв.

Консултация на бременна жена (след 10 г.с.) + ултразвуково изследване

80 лв.

Консултация с уролог по документи

40 лв.

Урологичен преглед

60 лв.

Урологичен преглед + ултразвуково изследване

80 лв.

Консултация с лекар имунолог

50 лв.

Консултация с лекар генетик

50 лв.

Биохимичен скрининг (ранен – 11 -14 г.с.) + УЗД (вкл. нухална транслуцентност) на един плод (заплаща се само ехографското изследване и консултацията; самото лабораторно изследване е безплатно в НГЛ.

90 лв.

Биохимичен скрининг (ранен – 11 -14 г.с.) + УЗД (вкл. нухална транслуцентност) на близнаци

140 лв.

Биохимичен скрининг (късен – 15-19 г.с.) + ултразвуково изследване  (вкл. нухална гънка) на един плод

100 лв.

Биохимичен скрининг (късен – 15-19 г.с.) + ултразвуково изследване  (вкл. нухална гънка) на близнаци

160 лв.

Фетална морфология на един плод (20-22 г.с.)

140 лв.

Фетална морфология на близнаци (20-22 г.с.)

180 лв.

УЗД на бременност във втори триместър (без доплер и/или 4D на един плод)

70 лв.

УЗД на бременност във втори триместър (без доплер и/или 4D на близнаци)

80 лв.

Ултразвукова диагностика с доплер на един плод 

100 лв.

Ултразвукова диагностика с доплер на близнаци

120 лв.

Запис на детски сърдечни тонове и контракции (минимум 20 мин.)

30 лв.

Колпоскопия

50 лв.

Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка (вкл. колпоскопия в хода на процедурата)

120лв.

Биопсия на маточна шийка, вкл. колпоскопия, пато-хистологично изследване (с/без диатермокоагулация)

120лв.

Медикаментозно лечение на маточна шийка

40 лв.

Лечение на кондиломи (с химичен агент)

30 лв.

Поставяне на спирала (без стойността на спиралата), вкл. ехография

150 лв.

Поставяне на вътрематочна спирала (вкл. стойността на устройството)

200 лв.

Сваляне на спирала

50 лв.

Подкожна или мускулна инжекция

10 лв.

Поставяне на противоалергични медикаменти (метилпреднизолон, алергозан)

30 лв.

Маточен „химически масаж” (бусколизин + окситоцин + метергин)

60 лв.

Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 500 ml

45 лв.

Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 1000 ml

60 лв.

Вливане на HES 500 ml

80 лв.

Вливане на желязна карбокисмалтоза венозно (вкл. BCP)

290 лв.

Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml)

90 лв.

Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) + Furosemid

100 лв.

Вливане на ВСР (500 ml)+ Вит. С (10 ml) + Ca gluc. (10 ml)

50 лв.

Вливане на интралипид

90 лв.

Вливане на венозен имуноглобулин (вкл. медикамента) + 500 ml BCP---

- - -

Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография - HSG)

200 лв.

Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография), + ПКК, C-реактивен протеин

200лв.

Кортикостероидна профилактика на РДСН (с медикаменти)

60 лв.

Тестуване за медикаментозна чувствителност

75 лв.

Друга медикаментозна терапия (калкулира се според вида на медикаментите, консумативите и манипулациите)

- - -

Вземане на кръв

15 лв.

Смяна на превръзка

40 лв.

Сваляне на конци + превръзка

60 лв.

Издаване на болничен лист

30 лв.

Издаване на болничен лист с ЛКК

80 лв.

Изготвяне на спец.епикриза по желание на пациента (вкл. на английски език)

50 лв.

Превод на изследвания и други медицински документи на английски език

50 лв.

 

Оперативна дейност – II САГБАЛ „Шейново”

Диагностична лапароскопия

1000 лв.

Оперативна лапароскопия

1300 лв.

Лапароскопска хистеректомия

1800 лв.

Нормално раждане (PN)

1300 лв.

Цезарово сечение - Sectio Ceasarea (SC)

1500 лв.

Цезарово сечение - Sectio Ceasarea на многоплодна бременност

1700 лв.

Коремни операции (миомектомия, пластика на тръби и др.)

1300 лв.

Метропластика, хистеректомия (абдоминален достъп)

1600 лв.

 

Асистирана репродукция

Спермален анализ и обработка на семенна течност

Скринингова (‘обикновена’) спермограма  

60 лв.

Разширен спермален анализ (вкл. морфология по критериите на Крюгер)

120 лв.

Разширен спермален анализ + тест за 24 -часова преживяемост на сперматозоиди

180 лв.

Разширен спермален анализ с ДНК-фрагментация (РСА+SDI)

200 лв.

Тест за 24 -часова преживяемост на сперматозоиди

70 лв.

Ядрена ДНК-фрагментация на сперматозоиди (SCD - тест)

150 лв.

Оксидативен стрес на сперматозоиди в семенна течност (MiOXSYS)

150 лв.

Разширен пакет селекция на сперматозоиди (MiOXSYS+MACS+PICSI)

420 лв.

Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (IgA)

30 лв.

Обработка на семенна течност за вътрематочни инсеминации

250 лв.

Обработка на семенна течност с MACS GMP Annexin V kit

240 лв.

Пакет селекция на сперматозоиди за ICSI: MACS+PICSI

300 лв.

Донорска семенна течност (за една доза)

300 лв.

 

Асистирани репродуктивни технологии (АРТ)

Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност

400 лв.

Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност (повторение в рамките на един цикъл)

300 лв.

Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност

750 лв.

Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност (повторение в рамките на един цикъл)

500 лв.

Пакет "Минимална овариална стимулация"

1300 лв.

Пакет "Стандартна овариална стимулация по къс протокол"

2100 лв.

Пакет "Стандартна овариална стимулация по дълъг протокол"

2500 лв.

Пункция на фоликули (със седиране и локална анестезия) под трансвагинален УЗ контрол без култивиране на яйцеклетки

480 лв.

Пункция на фоликули (със седиране и локална анестезия) под трансвагинален УЗ контрол с култивиране на яйцеклетки

650 лв.

Класическо "ин витро" оплождане (IVF) с включено култивиране на ембриони

1400 лв.

Пакет „IVF”: фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

2200 лв.

Пакет „IVF”: фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

2250 лв.

ICSI с включено култивиране на ембриони

1850 лв.

Приложение на ембриолепило

50 лв.

Пакет „ICSI”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

2430 лв.

Пакет „ICSI”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

2480 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ без ембриолепило”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

1600 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ с ембриолепило ”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

1650 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл без ЕТ ”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране на ембриони

1350 лв.

Програма овоцитна донация (според разходите за изготвяне и трансфер на ембрионите от донорски овоцити)

 - 

PICSI Dish селекция на сперматозоиди за ICSI

100 лв.

Ембриотрансфер без ембриолепило

420 лв.

Ембриотрансфер с ембриолепило

500 лв.

Ембриолепило

50 лв.

Пробен ембриотрансфер (mock-ET) с хистерометрия

160 лв.

Допълнителен ембриокатетър при ембриотрансфер

40 лв.

Размразяване на ембриони/овоцити (до 4 ембриона/овоцита вкл.)

180 лв.

Размразяване и трансфер на размразени ембриони без ембриолепило

550 лв.

Размразяване и трансфер на размразение ембриони с ембриолепило

600 лв.

Лазер-асистирано излюпване (laser-assisted hatching)

250 лв.

Time-lapse култивиране с морфо-кинетика на ембриони

200 лв.

Биопсия на полярно телце/бластомери/трофектодермални клетки за предимплантационна генетична диагностика

500 лв.

Краткотрайна венозна анестезия

150 лв.

Краткотрайна венозна анестезия (вкл. медикаментите)

170лв. 

Спинална/епидурална аналгезия

200 лв.

Транспорт на репродуктивни клетки и тъкани (РКТ) (София)

120 лв.

Транспорт на репродуктивни клетки и тъкани (РКТ) (Провинция)

500 лв.

Лутеална поддръжка след МАР

0 лв.

 

Криобанка

Криоконсервация на семенна течност за АРТ

180 лв.

Криоконсервация на семенна течност (вкл. 6 месеца съхранение) *

450 лв.

Криоконсервация на овоцити/ембриони (до 4 овоцита/ембриона вкл.) след IVF/ICSI - вкл.и 6 месеца съхранение *

550 лв.

Криоконсервация на овоцити/ембриони(от 5 до 8 овоцита/ембриона вкл.) - вкл.и 6 месеца съхранение *

600 лв.

Криоконсервация на овоцити/ембриони (при 9 и повече овоцита/ембриона) - вкл.и 6 месеца съхранение *

700 лв.

Криоконсервация на яйчникова тъкан (вкл.и 6 месеца съхранение) *

750 лв.

Съхранение за 1 месец на генетичен материал в криобанката  *

35 лв.

Съхранение за 6 месеца на генетичен материал в криобанката  *

180 лв.

Съхранение за 1 година на генетичен материал в криобанката *

300 лв.

* Пациенти с онкологични заболявания заплащат 50% от стойността на услугата.

 

Клинична лаборатория

Хематология

Пълна кръвна картина

14 лв.

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)

4 лв.

Кръвна група и резус фактор (Rh)

30 лв.

Хемостазиология

Протромбиново време

7 лв.

Активирано парциално тромбопластиново време

7 лв.

Фибриноген

7 лв.

 

 

 

Биохимия

I - Панел биохимичен анализ на кръв (общ белтък, глюкоза, албумин, урея, ГОТ, ГПТ)

30 лв.

II - Панел биохимичен анализ на кръв  (общ белтък, глюкоза, албумин, урея, ГОТ, ГПТ, холестерол, триглицериди)

40 лв.

Глюкоза/ Общ белтък/ Албумин/ Урея/ Креатинин/ Общ билирубин/ Директен билирубин/ Холестерол/ HDL/ LDL/ VLDL

по 6 лв.

Амилаза

13 лв.

ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)/ ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)/ ГГТ (гама глумитамил транфераза)

по 6 лв.

Пикочна киселина/ Алкална фосфатаза/ Триглицериди

по 6 лв.

C-реактивен протеин

12 лв.

Калций/ Фосфор

по 9 лв.

Калий/ Натрий/ Хлориди

по 9 лв.

Желязо/ ЖСК

по 14 лв.

Гликиран хемоглобин А1c

20 лв.

   
ПКК, биохимия, хемостазиология, СУЕ 50 лв.
ПКК с биохимия 35 лв.
ПКК, биохимия, хемостазиология 46 лв.
Феритин 30 лв.
CPK (креатинин киназа) 6 лв.
CPK-MB 7 лв.
 

Урина

Общо химично изследване на урина и седимент

8 лв.

Креатинин/ Калций/ Фосфор

по 10 лв.

Отчитане на хормонални нива в кръвен серум

Естрадиол (Е2)/ Лутеинизиращ хормон (LH)/ Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)/ Прогестерон (P4)/ Пролактин (PRL)/ Тестостерон

по 22 лв.

Свободен тестостерон

40 лв.

Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)

22 лв.

Т3/Т4

по 22 лв.

FТ3 / FТ4

по 22 лв.

Човешки хорион-гонадотропин - β-hCG (кръвен тест за бременност)

22 лв.

Инхибин Б

55 лв.

Анти-Мюлеров хормон

60 лв.

Reverse T3 70 лв.
DHEA-S 22 лв.
Андростендион 22 лв.
Д-Димер 30 лв.
 

Полово-предаваеми заболявания    110 лв.

Хепатит B (Anti-HBcAg-total)

30 лв.

Хепатит В (HBsAg)

20 лв.

Хепатит С (Anti-HCV)

20 лв.

СПИН (Anti-HIV 1,2)

20 лв.

Сифилис (Wasserman)

20 лв.

   

Хламидии (IgG)

20 лв.

Хламидии (IgA)

20 лв.
 

Други

Туморни маркери (CEA, AFP, CA125, CA19-9, CA15-3, PSA) - за всеки

25 лв.

Туморен маркер FPSA

25 лв.

Туморен маркер CA 72-4/ Туморен маркер S-100/ Туморен маркер NSE

по 45 лв.

Туморен маркер SCC

35 лв.

Туморен маркер CYFRA 21-1

30 лв.

Туморни маркери (TPA, TPS, CA 50) – за всеки

40 лв.

HE4 (вкл. CA 125)

70 лв.

HER2

195 лв.

β 2-микроглобулин

40 лв.

Рубеола/ Токсоплазмоза

по 22 лв.

Рубеола IgM

42 лв.

Рубеола IgG

28 лв.

Цитомегаловирус (CMV) - IgG

32 лв.

Цитомегаловирус (CMV) - IgM

32 лв.

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

30 лв.

SARS-Cov-2 ELISA IgG 

30 лв.
SARS-Cov-2 ELISA IgМ

30 лв.

SARS-Cov-2 ELISA IgG + IgM 

54 лв.

SARS-Cov-2 клетъчен имунитет

219 лв.
Антистрептолизинов титър (AST) 10 лв.
Изготвяне на PRP (без цената на поставяне) 250 лв.
 

Микробиологична лаборатория

Микробиологични изследвания

 

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или урина (урокултура)

30 лв.

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или семенна течност + кандида и трихомони

38 лв.

Микробиологичен анализ на секрет + микоплазма/уреаплазма

55 лв.

Изследване на микоплазмена инфекция (+ антибиограма)

35 лв.

Изследване на кандида и трихомони

15 лв.

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или семенна течност вкл. за микоплазма, уреаплазма, кандида и трихомони

80 лв.

Компютър-асистирана идентификация и определяне на чувствителност на микози

40 лв.
 

Цитология и хистология

Цитонамазка - конвенционална

40 лв.

Цитонамазка – течно-базирана

45 лв.

Изследване на цервикален секрет или пунктат

50 лв.

Изследване на хистологичен материал – до 2 хистологични блока включително

100 лв.

Изследване на хистологичен материал – от 3 до 5 хистологични блока

100 лв.

Изследване на хистологичен материал – повече от 5 хистологични блока

120 лв.

Хисто-патологично изследване на биопсичен материал - 1 блок в рамките на КП

60 лв.

 

Имунология

Имунологични изследвания

Витамин D total (25-OH vit D)

38 лв.

Витамин B12

35 лв.

1,25-OH Vit D

60 лв.

Хомоцистеин

38 лв.

Тропонин Т

30 лв.

Кортизол серум

20 лв.

Анти-фосфолипидни антитела (APA):

 

Анти-кардиолипин антитела - скрининг

22 лв.

Анти-b2GPI антитела - скрининг

22 лв.

Анти – протромбин антитела - скрининг

22 лв.

Анти-фосфатидил-серин IgG антитела

22 лв.

Анти-фосфатидил-инозитол IgG антитела

22 лв.

Имунофенотипизиране на левкоцити

135 лв.

NK - клетки, вкл. ПКК

75 лв.

ТАТ (Антитироглобулинови антитела) / МАТ (Антимикрозомални антитела)

по 22 лв.

Алоеритроантитела

45 лв.

Анти-овариални антитела/

Анти-спермални антитела

по 40 лв.

Анти-нуклеарни антитела

22 лв.

Анти-зона пелуцица антитела

45 лв.
 

Панели

Панел "Анти-фосфолипиден синдром-скрининг": Анти-кардиолипин антитела, анти-b2GPI антитела, анти-протромбин антитела

60 лв.

Панел за диагностициране на причини за повтарящи се аборти:

450 лв.

       √ Имунологични тестове: APA, ТАТ, МАТ, имунофенотипизиране на левкоцити;

       √ Коагулация: Протромбиново време, aктивирано парциално тромбопластиново време ;

       √ Генетични изследвания: Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden); мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин; мутация V34L в гена за Фактор XIII; мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген; PAI – 1 4G/5G  полиморфизъм

       √ Витамин D total (25-OH vit D)

       √ Хомоцистеин

 Панел за изследване на имплантационна недостатъчност:

300 лв.

       √ Имунологични тестове: APA, ТАТ, МАТ, имунофенотипизиране на левкоцити;

       √ Коагулация: Протромбиново време, aктивирано парциално тромбопластиново време.

       √ Витамин D total (25-OH vit D)

       √ Хомоцистеин

Генетични изследвания

Стерилитет

Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет)

120 лв.

Цитогенетичен хромозомен анализ (кариограма)

220 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг

Намножаване на ДНК от клетки на ембриони/хориални въси, полярно телце (цена за 1 проба)

120 лв

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион

720 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембрионa

1440 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембрионa

2160 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембрионa

2880 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембрионa

3600 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембрионa

4320 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембрионa

5040 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембрионa

5760 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион с включена витрификация (криоконсервиране)

870 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

1640 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

2410 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

3180 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

3950 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

4720 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

5490 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

6260 лв.

Предимплантационна генетична диагностика на ембриони за моногенно заболяване (PGD) (според вида на моногенното заболяване)

 

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21 и пол

700 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21 и на полови хромозоми

850 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21, X, Y и микроделеционни синдроми

1000 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за всички хромозоми и микроделеционни синдроми

1200 лв.

Генетичен тест за Синдром чуплива X хромозома (Fragile-X)

230 лв.

Анти-Мюлеров хормон с Инхибин Б и генетичен тест за Синдром чуплива X-хромозома (Fragile-X)

260 лв.

NGS-TruSight 1

1650 лв.

Аборти и бременност

Генетичен анализ (NGS) на фетална тъкан след аборт

720 лв.

Мутация G1691A в гена за Фактор V (Factor V Leiden)

45 лв.

Мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин

45 лв.

Мутация V34L в гена за Фактор XIII

40 лв.

Фолатен метаболизъм - 4 SNP (2 x MTHFR, MTR, MTRR) 

120 лв.

Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden) + мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин + Мутация V34L в гена за Фактор XIII

90 лв.

Мутация C677T в MТHFR ген

45 лв.

Мутация А1298С  в MTHFR ген

45 лв.

Мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген

75 лв.

PAI – 1 ген 4G/5G  полиморфизъм

45 лв.

Панел за вродени тромбофилии (основен: FII, FVm MTHFR-C677T)

90 лв.

Панел за тромбофилии: Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden); мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин; Мутация V34L в гена за Фактор XIII ; мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген; PAI – 1 4G/5G  полиморфизъм

200 лв.

 

ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания

HPV скрининг Digene HC2 на високорискови типове /16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,65/

85 лв.

Количествено HPV генотипиране (HPV Quant-21)

85 лв.

HPV ELITe Panel скрининг на високорискови типове

85 лв.

Хламидии (PCR)

45 лв.

Хепатит C (PCR)

95 лв.

SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR 

80 лв.

SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR (експресна услуга)

140 лв.

SARS-Cov-2 / Influenza A+B

120 лв.

Маточен инфламаторен статус (ImmunoQuantex)

152 лв.

Femoflor 16

150 лв.

Femoflor + херпесен панел

192 лв.

Femoflor screen

110 лв.

Андрофлор

110 лв.

Херпесен панел (HSV1, HSV2, Epstein-Barr, CMV, HHV-6, HHV-8)

80 лв.

Херпес симплекс вирус (HSV тип 1)

47 лв.

Херпес симплекс вирус (HSV тип 2)

47 лв.

Херпес симплекс вирус (HSV тип 1 и 2)

70 лв.

Херпес симплекс вирус тип 2 (HSV II) IgG

28 лв.

Херпес симплекс вирус тип 2 (HSV II) IgM

28 лв.

Сифилис (PCR)

48 лв.

Гонорея (PCR)

38 лв.

Микоплазма (PCR)

38 лв.

Уреаплазма (PCR)

38 лв.

Микоплазма + Уреаплазма (PCR)

70 лв.

Трихомони/Кандида/Гарднерела (PCR)

50 лв.

Трихомони+Кандида+Гарднерела (PCR)

70 лв.

Хламидия+микоплазма+гонорея (PCR)

70 лв.

STI - plus: Хламидия, гонорея, микоплазма и трихомонас

90 лв.

Хламидии IgM

18 лв.

Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ

100 лв.

Цитомегаловирус (CMV) - PCR

60 лв.

Третиране на ендометриум със Sanakin метод

320 лв.

Третиране на яйчник чрез Sanakin метод

560 лв.

Половопредаваеми инфекции (HIV, HBV, HCV, Siphillis) PCR

350 лв.

HCV (Хепатит C) (PCR)

95 лв.
   

Малки амбулаторни оперативни интервенции

Конизация на маточна шийка(вкл.анестезия и пато-хистолог. изследване с/без сепарирано абразио)

750 лв.

LEEP (LETZ) (с анестезия, с/без сепарирано абразио, без хистологично изследване)

600 лв.

Поставяне на цервико-вагинален песар

450 лв.

Пункция на киста под ултразвуков контрол с цитологично изследване и анестезия

500 лв.

Амниоцентеза в 16-19 г.с.(вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетично изследване)

520 лв.

Хориална биопсия в 11-14 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетично изследване)

640 лв.

Маточен кюретаж, пробно абразио, APS (вкл. венозна анестезия и хистологично изследване)

500 лв.

Медикаментозно прекъсване на бременността до 9 г.с.

250 лв.

Прекъсване на бременност (до 9 г.с.) по Карман 

550 лв.

Аборт между 8 –11 г.с. (само по медицински показания) (вкл. анестезия и хистологично изследване)

600лв.

Тестикуларна/епидидимална биопсия (MESA, TeSE) (вкл. анестезия с/без хистологично изследване)

800 лв.

Полипектомия на цервикален полип (вкл. хистологично изследване)

450 лв.

Диагностична хистероскопия (с венозна анестезия, с/без прицелна биопсия) без хистологично изследване

530 лв.

Хистероскопска резекция на полип (с анестезия, с/без сепарирано абразио) без хистологично изследване 

600 лв.

Оперативна хистероскопия (хистерорезекция – с анестезия)

800 лв.

Конизация на маточна шийка (вкл. анестезия, с/без сепарирано абразио) без хистологично изследване

750 лв.

Пластика на влагалище или перинеум

750 лв.

Марсупиализация на бартолинов абсцес или киста

550 лв.

Екстирпация на бартолинова жлеза

800 лв.