Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Цени
buy fake watches


Акушерство и гинекология
Акушеро-гинекологичен кабинет
Гинекологичен преглед  30 лв.
Гинекологичен преглед  + ултразвуково изследване 50 лв.
УЗ изследване на малък таз (вкл. бременности до 10 г.с.)
40 лв.
Фоликулометрия 30 лв.
Консултация (до 10 минути) 15 лв.
Консултация (до 20 минути) 20 лв.
Консултация на бременна жена (след 13 г.с.) + ултразвуково изследване 40 лв.
Консултация с уролог по документи 30 лв.
Урологичен преглед 40 лв.
Урологичен преглед + ултразвуково изследване 50 лв. 
Консултация с лекар имунолог 40 лв.
Консултация с лекар генетик 40 лв.
Ранен биохимичен скрининг (11-14 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност на един плод
100 лв.
Ранен биохимичен скрининг (11-14 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност на близнаци 120 лв.
Късен биохимичен скрининг (15-19 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност на един плод 100 лв.
Късен биохимичен скрининг (15-19 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност на близнаци 120 лв.
Фетална морфология (20-22 г.с.) на един плод 80 лв.
Фетална морфология (20-22 г.с.) на близнаци 100 лв.
УЗД с доплер на един плод в трети триместър от бременността 60 лв.
УЗД с доплер на близнаци в трети триместър от бременността 80 лв.
Запис на детски сърдечни тонове и контракции (минимум 20 мин.) 20 лв.
Колпоскопия 40 лв.
Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка 80 лв.
Биопсия на маточна шийка, вкл. пато-хистологично изследване 100 лв. 
Медикаментозно лечение на маточна шийка 20 лв.
Лечение на кондиломи (с химичен агент)
30 лв.
Поставяне на спирала (без стойността на спиралата) 40 лв.
Сваляне на спирала 20 лв.
Подкожна или мускулна инжекция 5 лв.
Поставяне на противоалергични медикаменти (метилпреднизолон, алергозан) 20 лв. 
Маточен "химически масаж" (бусколизин + окситоцин + метергин) 30 лв. 
Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 500 ml 30 лв.
Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 1000 ml 40 лв.
Вливане на HES 500 ml 40 лв.
Вливане на HES 1000 ml 50 лв.
Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) 50 лв.
Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) + Furosemid 60 лв.
Вливане на HES (500 ml) + Вит.С (10 ml) + Ca gluc. (10 ml) 40 лв.
Вливане на интралипид 80 лв.
Вливане на венозен имуноглобулин (вкл. и медикамента) 550 лв.
Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография), (без
противоалергична медикация)
160 лв.
Целестонова профилактика 20 лв.
Тестуване за медикаментозна чувствителност  50 лв.
Друга медикаментозна терапия (калкулира се според вида на
медикаментите, консумативите и манипулациите)
 ----
Вземане на кръв 10 лв.
Издаване на болничен лист 10 лв.
Издаване на болничен лист с ЛКК 15 лв.
Оперативна дейност (II САГБАЛ "Шейново")  
Диагностична лапароскопия 900 лв.
Оперативна лапароскопия 1100 лв.
Лапароскопска хистеректомия 1400 лв.
Нормално раждане (PN)
1000 лв.
Sectio Ceasarea (SC) 1200 лв.
Sectio Ceasarea (SC) на многоплодна бременност 1400 лв.
Коремни операции (миомектомия, пластика на тръби и др.) 1000 лв.
Метропластика 1200 лв.
Асистирана репродукция
Спермален анализ
Скринингова спермограма 30 лв.
Разширен спермален анализ (вкл.морфология по критериите на Крюгер) 100 лв.
Разширен спермален анализ + тест за 24-часова преживяемост на сперматозоиди 150 лв.
Тест за 24-часова преживяемост на сперматозоиди 50 лв.
Ядрена ДНК-фрагментация на сперматозоиди (SCD - тест) 120 лв.
 Асистирани репродуктивни технологии
Обработка на семенна течност за вътрематочни инсеминации 100 лв
Обработка на семенна течност с MACS GMP Annexin V kit 220 лв.
Донорска семенна течност (за една доза) 200 лв.
Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност 300 лв.
Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност (повторение) 150 лв.
Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност 400 лв.
Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност (повторение) 250 лв.
Фоликуларна пункция със седиране и локална анестезия без култивиране на овоцити 400 лв.
Фоликуларна пункция със седиране и локална анестезия с култивиране на овоцити 600 лв.
Класическо "ин витро" оплождане (IVF) с включено култивиране на ембриони 1000лв.
Пакет "IVF":фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)
1900лв.
Пакет "IVF":фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило) 1950лв.
Пакет "IVF без ЕТ" фоликуларна пункция, IVF, култивиране на ембриони 1550лв. 
ICSI с включено култивиране на ембриони 1600лв.
Пакет "ICSI": фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило) 2200лв.
Пакет "ICSI": фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило) 2250лв.
Пакет "ICSI без ЕТ": фоликуларна пункция, ICSI, култивиране на ембриони 1850лв.
Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ без ембриолепило”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

1320лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ с ембриолепило”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило) 1350лв.
Пакет „ICSI на естествен цикъл без ЕТ”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране на ембриони 1200лв.
Ембриотрансфер без ембриолепило
350 лв.
Ембриотрансфер с ембриолепило 400 лв.
Пробен ембриотрансфер (mock-ET) с хистерометрия 150 лв.
Допълнителен ембриокатетър при ЕТ 20 лв.
Размразяване и трансфер на размразени ембриони (без ембриолепило)
400 лв.
Размразяване и трансфер на размразени ембриони (с ембриолепило) 450 лв
Лазерно асистирано излюпване (laser - assisted hatcing)
200 лв. 
Биопсия на бластомери за предимплантационна генетична диагностика  500 лв. 
Кратка венозна анестезия 100 лв.
Третиране с PRP 180 лв.
 Криобанка
Криоконсервация на семенна течност за АРТ 150 лв.
Криоконсервация на семенна течност (вкл.и 6 месеца съхранение)* 300 лв.
Криоконсервация на овоцити (до 4 овоцита вкл.) с вкл.и 6 месеца съхранение* 400 лв.
Криоконсервация на овоцити (от 5 до 8 овоцита вкл.) с вкл.и 6 месеца съхранение* 500 лв.
 Криоконсервация на овоцити (при 8 и повече овоцита) с вкл.и 6 месеца съхранение* 600 лв.
Криоконсервация на ембриони (до 4 ембриона вкл.) след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 400 лв.
Криоконсервация на ембриони (от 5 до 8 ембриона вкл.) след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 500 лв.
 Криоконсервация на ембриони (при 8 и повече ембриона) след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 600 лв.
Криоконсервация на яйчникова тъкан (вкл.и 6 месеца съхранение)* 400 лв.
Съхранение за 1 месец на генетичен материал в криобанката* 25 лв.
Съхранение за 6 месеца на генетичен материал в криобанката * 120 лв.
Съхранение за 1 година на генетичен материал в криобанката* 200 лв.
*Пациенти с онкологични заболявания заплащат 50% от стойността на услугата
  Клинична лаборатория
Хематология
Пълна кръвна картина 10 лв.
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) 2 лв.
Кръвна група и резус фактор (Rh) 20 лв.
Хемостазиология
Протромбиново време 5 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време 5 лв.
Фибриноген 6 лв.
 Биохимия 
I - Панел биохимичен анализ на кръв (глюкоза, белтък, албумин, урея, ГОТ, ГПТ) 18 лв.
II - Панел биохимичен анализ на кръв (глюкоза, белтък, албумин, урея, ГОТ, ГПТ, холестерол, триглицериди)  24 лв.
Глюкоза 5 лв.
Общ белтък 5 лв.
Албумин 5 лв.
Урея 5 лв.
Креатинин 5 лв.
Общ билирубин 5 лв.
Директен билирубин 5 лв.
Холестерол 5 лв.
HDL 5 лв.
LDL 5 лв.
VLDL 5 лв.
Триглицериди 5 лв.
ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза) 5 лв.
ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза) 5 лв.
Пикочна киселина 5 лв.
C-реактивен протеин 8 лв.
Амилаза 9 лв.
Калций 5 лв.
Фосфор 5 лв.
Калий 5 лв.
Натрий 7 лв.
Хлориди 7 лв.
Желязо 10 лв.
ЖСК 8 лв.
Гликиран хемоглобин A1c 15 лв.
 Урина 
Общо химично изследване на урина и седимент 5 лв.
Креатинин 5 лв.
Калций 5 лв.
Фосфор 5 лв.
 Отчитане на хормонални нива в кръвен серум
Естрадиол (Е2) 18 лв.
Лутеинизиращ хормон (LH) 18 лв.
Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH) 18 лв.
Прогестерон (P4) 18 лв.
Пролактин (PRL) 18 лв.
Тестостерон 18 лв.
Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) 18 лв.
 T3 18 лв.
 T4 18 лв.
 FT3 18 лв.
 FT4 18 лв.
Човешки хорион-гонадотропин - β-hCG (кръвен тест за бременност) 18 лв.
Инхибин Б 30 лв.
Анти-Мюлеров хормон 40 лв.
Инхибин Б + Анти-Мюлеров хормон 60 лв. 
Полово-предаваеми заболявания
Хламидии (IgG) 15 лв.
Хламидии (IgA) 15 лв.
Хепатит B (Anti-HBcAg-total) 30 лв.
Хепатит В (HBsAg) 20 лв.
Хепатит С 20 лв.
СПИН 20 лв.
Сифилис (Wasserman) 15 лв.
  Туморни маркери
 CA 125 25 лв. 
 CA 19-9 25 лв.
 CA 15-3 25 лв. 
 CEA 25 лв. 
 Алфа-фетопротеин (AFP) 25 лв.
 PSA 25 лв.
 FPSA 23 лв.
 CA 72-4 45 лв.
 SCC 35 лв. 
 CYFRA 21-1 30 лв.
 S-100 45 лв. 
 TPA 40 лв. 
 TPS 40 лв.
 CA 50 40 лв.
 NSE 45 лв. 
 HER 2 195 лв.
 HE 4 70 лв. 
 β 2-микроглобулин 40 лв. 
 Други 
Рубеола 18 лв.
Токсоплазмоза 18 лв.
Микробиологична лаборатория
  Микробиологични изследвания
Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или урина 24 лв.
Изследване на микоплазмена инфекция 25 лв.
Изследване за трихомони 11 лв.
  Имунология
 Имунологични изследвания
 Анти-фосфолипидни антитела (APA):  
          - Анти-кардиолипин антитела скрининг       20 лв.
          - Aнти-b2GPI антитела скрининг
20 лв.
          - Анти-фосфатидил-серин IgG антитела
20 лв.
          - Анти-фосфатидил-инозитол IgG антитела 20 лв.
          - Анти-протромбин антитела скрининг 20 лв.
Панел анти-фосфолипиден синдром скрининг 80 лв.
Анти-нуклеарни антитела (АNA) 20 лв.
Имунофенотипизиране на левкоцити 135 лв.
NK - клетки 75 лв.
ТАТ (Антитироглобулинови антитела) 20 лв.
МАТ (Антимикрозомални антитела) 20 лв.
Антиовариални антитела 40 лв.
Антиспермални антитела 40 лв.
Алоеритроантитела 42 лв.
Панели
Панел за диагностициране на причини за повтарящи се аборти: 470лв.
√ Имунологични тестове:APA, ANA, ТАТ, МАТ, Имунофенотипизиране на левкоцити;
√ Коагулация:Протромбиново време, Активирано парциално тромбопластиново време;
√ Генетични изследвания:Мутация G1691А в гена за Фактор V (Leiden);мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин; мутация V34L в гена за Фактор XIII; мутации С677Т и А1298С в MTHFR ген; PAI-1 4G/5G полиморфизъм
 Панел за изследване на имплантационна недостатъчност: 270лв.
√ Имунологични тестове: APA, ANA, ТАТ, МАТ, Имунофенотипизиране на левкоцити;
√ Коагулация: Протромбиново време, Активирано парциално тромбопластиново време.
 Генетични изследвания
Стерилитет
Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет) 120 лв.
Цитогенетичен хромозомен анализ (кариограма)
150 лв.
CGH "дигитална кариограма" 600 лв.
Генетичен тест за Синдром чуплива Х-хромозома (Fragile X) 230 лв.
Анти-Мюлеров хормон с Инхибин Б и Синдром чуплива Х-хромозома (Fragile X) 260 лв.
Предимплантационна генетична диагностика
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 1 овоцит/ембрион  1000лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 2 овоцита/ембриона  2000лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 3 овоцита/ембриона  2400лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 4 овоцита/ембриона  3400лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 5 овоцита/ембриона  4400лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 6 овоцита/ембриона   4800лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 7 овоцита/ембриона  5400лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 8 овоцита/ембриона   6000лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 1 овоцит/ембрион с включена витрификация (криоконсервиране)
 1150лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 2 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 2200лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 3 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 2650лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 4 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 3700лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 5 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 4750лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 6 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 5200лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 7 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 5850лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (aCGH) на 8 овоцита/ембриона с включена витрификация (криоконсервиране)
 6500лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион    600лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембриона  1200лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембриона  1800лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембриона  2400лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембриона  3000лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембриона   3600лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембриона  4200лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембриона  4800лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион с включена витрификация (криоконсервиране)  750лв.
Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)   1400лв.
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  2050лв. 
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  2700лв.
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  3350лв.
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  4000лв.
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  4650лв.
 Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)  5300лв.
Аборти и бременност
Мутация G1691A  в гена за Фактор V (Factor V Leiden) 35 лв.
Мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин 35 лв.
Мутация G1691A в гена за Фактор V(Leiden) + мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин + мутация V34L в гена за Фактор XIII
90 лв.
Мутация V34L в гена за Фактор XIII 35 лв.
Мутация C677T в MТHFR ген 35 лв.
Мутация А1298С в MTHFR ген  35 лв.
Мутации C677T и А1298С в MTHFR ген 60 лв. 
PAI-1 4G/5G полиморфизъм 35 лв.
Панел за тромбофилии: Мутация G1691А в гена за Фактор V (Leiden);мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин;мутация V34L в гена за Фактор XIII; мутации С677Т и А1298С в MTHFR ген; PAI-1 4G/5G полиморфизъм 200 лв.
ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания
HPV генотипиоране на типове 16 и 18 – стандартна поръчка / 10 работни дни/ 50 лв.
HPV генотипиоране на типове 16 и 18 - експресна поръчка / 24 часа / 80 лв.
HPV генотипиоране на високорискови типове 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 - стандартна поръчка / 10 работни дни/ 200 лв.
HPV генотипиоране на високорискови типове 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 - експресна поръчка / 24 часа / 300 лв.
HPV скрининг на високорискови типове - стандартна поръчка / 10 работни дни/ 70 лв.
HPV скрининг на високорискови типове - експресна поръчка / 24 часа / 100 лв.
HPV  скрининг на високорискови типове - Digene 80 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 1) 47 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 2) 47 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 1 и 2) 55 лв.
Сифилис 48 лв.
Хламидии 35 лв.
Гонорея     35 лв.
Микоплазма 35 лв.
Уреаплазма 35 лв.
Микоплазма + Уреаплазма 60 лв.
Трихомони / Кандида / Гарднерела 45 лв.
Трихомони + Кандида + Гарднерела 65 лв.
Хламидии + микоплазма + гонорея 60 лв.
Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ 100 лв.
Цитомегаловирус (CMV)  50 лв. 
 Цитология и хистология
Конвенционална цитонамазка 20 лв.
Течно-базирана цитонамазка 33 лв.
Изследване на цервикален секрет или пунктат 20 лв.
Изследване на хистологичен материал - до 2 хистологични блока вкл.
50 лв. 
Изследване на хистологичен материал - от 3 до 5 хистологични блока  80 лв. 
Изследване на хистологичен материал - повече от 5 хистологични блока 100 лв. 
  Малки амбулаторни оперативни интервенции 
Конизация на маточна шийка (вкл. анестезия и пато-хистологично изследване с/без сепарирано абразио)
500 лв. 
LEEP (LETZ) (с/без сепарирано абразио) вкл.хистологично изследване и анестезия
450 лв.
Поставяне на цервико-вагинален песар 400 лв.
Полипектомия на цервикален полип 70 лв.
Пункция на киста под ултразвуков контрол 400 лв.
Ембриоредукция 600 лв.
Амниоцентеза в 16-19 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетичното изследване) 520 лв.
Хориална биопсия в 11-14 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетичното изследване) 640 лв.
Маточен кюретаж, пробно абразио 350 лв.
Ранен аборт по желание (до 8 г.с. включително) по Карман 350 лв.
Аборт между 8 - 11 г.с. (по медицински показания) 350 лв.
Тестикуларна/епидидимална биопсия (MESA, TeSE) (вкл. анестезия с/без хистологично
изследване)
690 лв.
Диагностична хистероскопия (с венозна анестезия) без хистологично изследване 400 лв.
Хистароскопска резекция на полип с/без сепарирано абразио, анестезия и с хистологично изследване 450 лв.
Оперативна хистероскопия (хистерорезекция – с анестезия) 600 лв.
Марсупиализация на бартолинов абсцес или киста 350 лв.
Екстирпация на бартолинова жлеза 500 лв.
Пластика на влагалище или перинеум 500 лв.