Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Криобанка > Криоконсервация и съхранение на сперматозоиди
buy fake watches

Криосъхранение на семенна течност

 
 
 
 

Първите данни за криосъхранение на семенна течност датират от преди 200 години, когато в сняг успешно са били замразени и след това размразени сперматозоиди. Днес замразяването и съхранението на семенна течност е рутинна процедура, която е оптимизирана до степен, позволяваща успешното й прилагане дори и в случаите, при които концентрацията на сперматозоидите и тяхната подвижност са силно намалени.

Кога се замразява семенна течност:

  При пациенти, при които е установено онкологично заболяване и предстои химио- или лъчетерапия;
     
  При пациенти, на които предстои операция на тестисите;
     
  При двойки, участващи в ин витро програма, при които партньорът е с азооспермия, но след направена тестикуларна биопсия са получени зрели сперматозоиди. В този случай се  препоръчва замразяване на тези сперматозоиди, тъй като при желание за следващ ин витро опит няма да е необходимо партньорът да се подлага отново на тестикуларна биопсия;
     
  При двойки, подлагащи се на асистирани репродуктивни технологии, при които партньорът има затруднение да отдели семенна течност – в този случай се препоръчва предварително замразяване на семенна течност, в случай, че в деня на извършване на интраутеринна инсеминация или ин витро процедура, партньорът не успее да отдели еякулат;
     
  При двойки, подлагащи се на асистирани репродуктивни технологии, при които в деня на извършване на интраутеринна инсеминация или ин витро процедура, партньорът ще отсъства;
     
  Някои мъже желаят да замразят семенната си течност в случай, че в бъдеще, когато искат да създадат потомство, се установи влошаване на качеството на еякулата;
     
  При даряване на семенна течност.
     

 В МЦ „РепроБиоМед” сме разработили собствена методика за замразяване на семенна течност, която успешно прилагаме и благодарение на която много бездетни семейства вече държат в ръце своите дълго чакани рожби.

От  2000  г. в МЦ „РепроБиоМед” има изградена криобанка за съхранение на партньорска и донорска семенна течност. Понастоящем притежаваме най-богатата банка за донорска семенна течност от Български донори в с страната.