Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Цени
buy fake watches

ЦЕНОРАЗПИС

 от 01.01.2024 г.


Акушерство и гинекология

Гинекологичен преглед 

60 лв.

Гинекологичен преглед+ултразвуково изследване

120 лв.

Първичен преглед (вкл. АГ преглед, ултразвуково изследване, консултация мед. документация)

170 лв.

УЗ изследване на малък таз (вкл. бременности до 12 г.с.)

80 лв.

Фоликулометрия

50 лв.

Консултация (до 10 минути)

40 лв.

Консултация (до 20 минути)

70 лв.

Първоначална консултация на инфертилна двойка

120 лв.

Консултативен преглед с анестезиолог

60 лв.

Консултация на бременна жена (след 10 г.с.) + ултразвуково изследване

100 лв.

Консултация с уролог по документи

50 лв.

Урологичен преглед

70 лв.

Урологичен преглед + ултразвуково изследване

100 лв.

Консултация с лекар имунолог

80 лв.

Консултация с лекар генетик

80 лв.

Биохимичен скрининг (ранен – 11 -14 г.с.) + УЗД (вкл. нухална транслуцентност) на един плод (заплаща се само ехографското изследване и консултацията; самото лабораторно изследване е безплатно в НГЛ.

200 лв.

Биохимичен скрининг (ранен – 11 -14 г.с.) + УЗД (вкл. нухална транслуцентност) на близнаци

240 лв.

Биохимичен скрининг (късен – 15-19 г.с.) + ултразвуково изследване  (вкл. нухална гънка) на един плод

100 лв.

Биохимичен скрининг (късен – 15-19 г.с.) + ултразвуково изследване  (вкл. нухална гънка) на близнаци

160 лв.

Фетална морфология на един плод (20-22 г.с.)

160 лв.

Фетална морфология на близнаци (20-22 г.с.)

200 лв.

УЗД на бременност във втори триместър (без доплер и/или 4D на един плод)

100 лв.

УЗД на бременност във втори триместър (без доплер и/или 4D на близнаци)

120 лв.

Ултразвукова диагностика с доплер на един плод 

120 лв.

Ултразвукова диагностика с доплер на близнаци

140 лв.

Запис на детски сърдечни тонове и контракции (минимум 20 мин.)

40 лв.

Колпоскопия

60 лв.

Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка (вкл. колпоскопия в хода на процедурата)

140лв.

Биопсия на маточна шийка, вкл. колпоскопия, пато-хистологично изследване (с/без диатермокоагулация)

140лв.

Медикаментозно лечение на маточна шийка

50 лв.

Биопсия (ексцизионна или друга) на ВПО (с/без анестезия)

350 лв.

Лечение на кондиломи (с химичен агент)

50 лв.

Хистерометрия с/без ендометриална биопсия или скречинг

120 лв.

Поставяне на спирала (без стойността на спиралата), вкл. ехография

170 лв.

Поставяне на вътрематочна спирала (вкл. стойността на устройството)

200 лв.

Сваляне на спирала

60 лв.

Поставяне на венозен източник (абокат)

30 лв.

Подкожна или мускулна инжекция

15 лв.

Поставяне на противоалергични медикаменти (метилпреднизолон, алергозан)

30 лв.

Маточен „химически масаж” (бусколизин + окситоцин + метергин)

70 лв.

Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 500 ml

50 лв.

Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 1000 ml

70 лв.

Вливане на HES 500 ml

80 лв.

Вливане на желязна карбокисмалтоза венозно (вкл. BCP)

300 лв.

Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml)

100 лв.

Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) + Furosemid

100 лв.

Вливане на ВСР (500 ml)+ Вит. С (10 ml) + Ca gluc. (10 ml)

60 лв.

Вливане на интралипид

100 лв.

Вливане на човешки серумен албумин

300 лв.

Токолиза с 2.0 g магнезиев сулфат

100 лв.

Вливане на венозен имуноглобулин (вкл. медикамента) + 500 ml BCP---

- - -

Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография - HSG)

230 лв.

Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография), + ПКК, C-реактивен протеин

250лв.

Кортикостероидна профилактика на РДСН (с медикаменти)

80 лв.

Тестуване за медикаментозна чувствителност

90 лв.

Друга медикаментозна терапия (калкулира се според вида на медикаментите, консумативите и манипулациите)

- - -

Вземане на кръв

15 лв.

Смяна на превръзка

50 лв.

Сваляне на конци + превръзка

65 лв.

Издаване на електронна рецепта

30 лв.

Издаване на болничен лист

40 лв.

Издаване на болничен лист с ЛКК

100 лв.

Изготвяне на спец.епикриза по желание на пациента (вкл. на английски език)

60 лв.

Превод на изследвания и други медицински документи на английски език

60 лв.

 

Оперативна дейност – II САГБАЛ „Шейново”

Диагностична лапароскопия

1200лв.

Оперативна лапароскопия

1400 лв.

Лапароскопска хистеректомия

2000 лв.

Нормално раждане (PN)

1500 лв.

Цезарово сечение - Sectio Ceasarea (SC)

1500 лв.

Цезарово сечение - Sectio Ceasarea на многоплодна бременност

1700 лв.

Коремни операции (миомектомия, пластика на тръби и др.)

1500 лв.

Метропластика, хистеректомия (абдоминален достъп)

2000 лв.

 

Асистирана репродукция

Спермален анализ и обработка на семенна течност

Скринингова (‘обикновена’) спермограма  

60 лв.

Разширен спермален анализ (вкл. морфология по критериите на Крюгер)

140 лв.

Разширен спермален анализ + тест за 24 -часова преживяемост на сперматозоиди

180 лв.

Разширен спермален анализ с ДНК-фрагментация (РСА+SDI)

250 лв.

Тест за 24 -часова преживяемост на сперматозоиди

70 лв.

Ядрена ДНК-фрагментация на сперматозоиди (SCD - тест)

200 лв.

Оксидативен стрес на сперматозоиди в семенна течност (MiOXSYS)

150 лв.

Разширен пакет селекция на сперматозоиди (MiOXSYS+MACS+PICSI)

500 лв.

Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (IgA)

30 лв.

Обработка на семенна течност за вътрематочни инсеминации

250 лв.

Обработка на семенна течност с MACS GMP Annexin V kit

300 лв.

Пакет селекция на сперматозоиди за ICSI: MACS+PICSI

400 лв.

Донорска семенна течност (за една доза)

400 лв.

 

Асистирани репродуктивни технологии (АРТ)

Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност

500 лв.

Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност (повторение в рамките на един цикъл)

350 лв.

Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност

900 лв.

Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност (повторение в рамките на един цикъл)

600 лв.

Пакет "Минимална овариална стимулация"

1300 лв.

Пакет "Стандартна овариална стимулация по къс протокол"

2100 лв.

Пакет "Стандартна овариална стимулация по дълъг протокол"

2500 лв.

Пункция на фоликули (със седиране и локална анестезия) под трансвагинален УЗ контрол без култивиране на яйцеклетки

700 лв.

Пункция на фоликули (със седиране и локална анестезия) под трансвагинален УЗ контрол с култивиране на яйцеклетки

850 лв.

Класическо "ин витро" оплождане (IVF) с включено култивиране на ембриони

1625 лв.

Пакет „IVF”: фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

2600 лв.

Пакет „IVF”: фоликуларна пункция, IVF, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

2700 лв.

ICSI с включено култивиране на ембриони

2000 лв.

Приложение на ембриолепило

150 лв.

Пакет „ICSI”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

2800 лв.

Пакет „ICSI”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

2900 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ без ембриолепило”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (без ембриолепило)

2050 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл с ЕТ с ембриолепило ”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и ембриотрансфер (с ембриолепило)

2150 лв.

Пакет „ICSI на естествен цикъл без ЕТ ”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране на ембриони

1700 лв.

Програма овоцитна донация (според разходите за изготвяне и трансфер на ембрионите от донорски овоцити)

4700 лв.

Програма ембрио-донация (според разходите за изготвяне и трансфер на ембрионите от донорски овоцити и сперматозоиди)

3800 лв.

PICSI Dish селекция на сперматозоиди за ICSI

150 лв.

Ембриотрансфер без ембриолепило

450 лв.

Ембриотрансфер с ембриолепило

650 лв.

Ембриолепило

150 лв.

Пробен ембриотрансфер (mock-ET) с хистерометрия

180 лв.

Допълнителен ембриокатетър при ембриотрансфер

50 лв.

Размразяване на ембриони/овоцити (до 4 ембриона/овоцита вкл.)

200 лв.

Размразяване и трансфер на размразени ембриони без ембриолепило

600 лв.

Размразяване и трансфер на размразени ембриони с ембриолепило

900 лв.

Лазер-асистирано излюпване (laser-assisted hatching)

300 лв.

Time-lapse култивиране с морфо-кинетика на ембриони

300 лв.

Биопсия на полярно телце/бластомери/трофектодермални клетки за предимплантационна генетична диагностика

600 лв.

Краткотрайна венозна анестезия

150 лв.

Краткотрайна венозна анестезия (вкл. медикаментите)

 

 

200 лв.

Спинална/епидурална аналгезия

300 лв.

Транспорт на репродуктивни клетки и тъкани (РКТ) (София)

200 лв.

Транспорт на репродуктивни клетки и тъкани (РКТ) (Провинция)

750 лв.

Лутеална поддръжка след МАР

0 лв.

 

Криобанка

Криоконсервация на семенна течност за АРТ

200 лв.

Криоконсервация на семенна течност (вкл. 6 месеца съхранение) *

650 лв.

Криоконсервация на овоцити (до 3 овоцита вкл.) +6 месеца съхранение *

550 лв.

Криоконсервация на овоцити (от 4 до63 овоцита вкл.) +6 месеца съхранение *

650 лв.

Криоконсервация на  ембриони (до 2 ембриона вкл.) след IVF/ICSI+6 месеца съхранение *

600 лв.

Криоконсервация на ембриони (3 или 4 ембриона) след IVF/ICSI + 6 месеца съхранение *

750 лв.
Криоконсервация на ембриони (при 5 и повече) след IVF/ICSI + 6 месеца съхранение * 900 лв.

Криоконсервация на овоцити (от 7 до 9 вкл.)+6 месеца съхранение *

750 лв.

Криоконсервация на овоцити (повече от 9 овоцита)+6 месеца съхранение

900 лв.

Криоконсервация на яйчникова тъкан (вкл.и 6 месеца съхранение) *

900 лв.

Съхранение за 1 месец на генетичен материал в криобанката  *

45 лв.

Съхранение за 6 месеца на генетичен материал в криобанката  *

250 лв.

Съхранение за 1 година на генетичен материал в криобанката *

400 лв.

* Пациенти с онкологични заболявания заплащат 50% от стойността на услугата.

 

Клинична лаборатория

Хематология

Пълна кръвна картина

14 лв.

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)

4 лв.

Кръвна група и резус фактор (Rh)

30 лв.

Хемостазиология (4изследвания) - 20 лв.

Протромбиново време

7 лв.

Активирано парциално тромбопластиново време

7 лв.

Фибриноген

7 лв.

 

 

 

Биохимия

I - Панел биохимичен анализ на кръв (общ белтък, глюкоза, албумин, урея, ГОТ, ГПТ)

30 лв.

II - Панел биохимичен анализ на кръв  (общ белтък, глюкоза, албумин, урея, ГОТ, ГПТ, холестерол, триглицериди)

40 лв.

Глюкоза/ Общ белтък/ Албумин/ Урея/ Креатинин/ Общ билирубин/ Директен билирубин/ Холестерол/ HDL/ LDL/ VLDL

по 6 лв.

Амилаза

13 лв.

ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)/ ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)/ ГГТ (гама глумитамил транфераза)

по 6 лв.

Пикочна киселина/ Алкална фосфатаза/ Триглицериди

по 6 лв.

C-реактивен протеин

12 лв.

Калций/ Фосфор

по 9 лв.

Калий/ Натрий/ Хлориди

по 9 лв.

Желязо/ ЖСК

по 14 лв.

Гликиран хемоглобин А1c

20 лв.

   
ПКК, биохимия, хемостазиология, СУЕ 50 лв.
ПКК с биохимия 35 лв.
ПКК, биохимия, хемостазиология 46 лв.
Феритин 35 лв.
Фолиева киселина 28 лв.
CPK (креатинин киназа) 6 лв.
Магнезий в кръвта 6 лв.
CPK-MB 7 лв.
 

Урина

Общо химично изследване на урина и седимент

8 лв.

Креатинин/ Калций/ Фосфор

по 10 лв.

Отчитане на хормонални нива в кръвен серум

Естрадиол (Е2)/ Лутеинизиращ хормон (LH)/ Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)/ Прогестерон (P4)/ Пролактин (PRL)/ Тестостерон

по 23 лв.

Свободен тестостерон


40 лв.

Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)

23 лв.

Т3/Т4

по 22 лв.

FТ3 / FТ4

по 30 лв.

Човешки хорион-гонадотропин - β-hCG (кръвен тест за бременност)

22 лв.

Инхибин Б

55 лв.

Анти-Мюлеров хормон

60 лв.

Reverse T3 70 лв.
DHEA-S 30 лв.
Андростендион 30 лв.
Д-Димер 30 лв.
 

Полово-предаваеми заболявания    110 лв.

Хепатит B (Anti-HBcAg-total)

30 лв.

Хепатит В (HBsAg)

20 лв.

Хепатит С (Anti-HCV)

20 лв.

СПИН (Anti-HIV 1,2)

20 лв.

Сифилис (Wasserman)

20 лв.

   

Хламидии (IgG)

20 лв.

Хламидии (IgA)

20 лв.
 

Други

Туморни маркери (CEA, AFP, CA125, CA19-9, CA15-3, PSA) - за всеки

28 лв.

Туморен маркер FPSA

25 лв.

Туморен маркер CA 72-4/ Туморен маркер S-100/ Туморен маркер NSE

по 45 лв.

Туморен маркер SCC

35 лв.

Туморен маркер CYFRA 21-1

30 лв.

Туморни маркери (TPA, TPS, CA 50) – за всеки

40 лв.

HE4 (вкл. CA 125)

70 лв.

HER2

195 лв.

β 2-микроглобулин

40 лв.

Рубеола/ Токсоплазмоза

по 35 лв.

Рубеола IgM

42 лв.

Рубеола IgG

28 лв.

Цитомегаловирус (CMV) - IgG

45 лв.

Цитомегаловирус (CMV) - IgM

45 лв.

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

30 лв.

SARS-Cov-2 ELISA IgG 

30 лв.
SARS-Cov-2 ELISA IgМ

30 лв.

SARS-Cov-2 ELISA IgG + IgM 

54 лв.

SARS-Cov-2 клетъчен имунитет

219 лв.
Антистрептолизинов титър (AST) 13 лв.
Изготвяне на PRP (без цената на поставяне) 300 лв.
 

Микробиологична лаборатория

Микробиологични изследвания

 

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или урина (урокултура)

35 лв.

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или семенна течност + кандида и трихомони

45 лв.

Микробиологичен анализ на секрет + микоплазма/уреаплазма

65 лв.

Изследване на микоплазмена инфекция (+ антибиограма)

40 лв.

Изследване на кандида и трихомони

18 лв.

Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или семенна течност вкл. за микоплазма, уреаплазма, кандида и трихомони

90 лв.

Компютър-асистирана идентификация и определяне на чувствителност на микози

50 лв.
 

Цитология и хистология

Цитонамазка - конвенционална

45 лв.

Цитонамазка – течно-базирана

50 лв.

Изследване на цервикален секрет или пунктат

60 лв.

Изследване на хистологичен материал – до 2 хистологични блока включително

120 лв.

Изследване на хистологичен материал – от 3 до 5 хистологични блока

140 лв.

Изследване на хистологичен материал – повече от 5 хистологични блока

160 лв.

Хисто-патологично изследване на биопсичен материал - 1 блок в рамките на КП

70 лв.

Ревизия на хистопатологично изследване (второ мнение)

160 лв.

 

Имунология

Имунологични изследвания

Витамин D total (25-OH vit D)

38 лв.

Витамин B12

40 лв.

1,25-OH Vit D

60 лв.

Хомоцистеин

42 лв.

Тропонин Т

35 лв.

Кортизол серум

25 лв.

Анти-фосфолипидни антитела (APA):

 

Анти-кардиолипин антитела - скрининг

25 лв.

Анти-b2GPI антитела - скрининг

35 лв.

Анти – протромбин антитела - скрининг

22 лв.

Имунофенотипизиране на левкоцити

140 лв.

NK - клетки, вкл. ПКК

80 лв.

ТАТ (Антитироглобулинови антитела) / МАТ (Антимикрозомални антитела)

по 27 лв.

Алоеритроантитела

40 лв.

Анти-овариални антитела/

Анти-спермални антитела

по 40 лв.

Анти-нуклеарни антитела (ANA)

35 лв.

Анти-зона пелуцица антитела

45 лв.
 

Панели

Панел "Анти-фосфолипиден синдром-скрининг": Анти-кардиолипин антитела, анти-b2GPI антитела, анти-протромбин антитела

70 лв.

Панел за диагностициране на причини за повтарящи се аборти:

520 лв.

       √ Имунологични тестове: APA, ТАТ, МАТ, имунофенотипизиране на левкоцити;

       √ Коагулация: Протромбиново време, aктивирано парциално тромбопластиново време ;

       √ Генетични изследвания: Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden); мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин; мутация V34L в гена за Фактор XIII; мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген; PAI – 1 4G/5G  полиморфизъм

       Витамин D total (25-OH vit D)

      √ Витамин В12

      

 Панел за изследване на имплантационна недостатъчност:

350 лв.

   √ Имунологични тестове: APA, ТАТ, МАТ, имунофенотипизиране на левкоцити; ANA

   √ Коагулация: Протромбиново време, aктивирано парциално тромбопластиново време.

   √ Витамин D total (25-OH vit D)

   √ Витамин В12

    

Генетични изследвания

Стерилитет

Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет)

120 лв.

Цитогенетичен хромозомен анализ (кариограма)

250 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг

Намножаване на ДНК от клетки на ембриони/хориални въси, полярно телце (цена за 1 проба)

150 лв

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион

750 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембрионa

1500 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембрионa

2250 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембрионa

3000 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембрионa

3600 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембрионa

4320 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембрионa

5040 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембрионa

5760 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 1 овоцит/ембрион с включена витрификация (криоконсервиране)

920 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 2 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

1840 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 3 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

2760 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 4 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

3680 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 5 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

3950 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 6 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

4720 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 7 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

5490 лв.

Предимплантационен генетичен скрининг (NGS) на 8 овоцитa/ембрионa с включена витрификация (криоконсервиране)

6260 лв.

Предимплантационна генетична диагностика на ембриони за моногенно заболяване (PGD) (според вида на моногенното заболяване)

 -

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21 и пол

720 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21 и на полови хромозоми

870 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за тризомии 13, 18, 21, X, Y и микроделеционни синдроми

1000 лв.

Неинвазивна пренатална диагностика (NIPT) за всички хромозоми и микроделеционни синдроми

1200 лв.

Генетичен тест за Синдром чуплива X хромозома (Fragile-X)

230 лв.

Анти-Мюлеров хормон с Инхибин Б и генетичен тест за Синдром чуплива X-хромозома (Fragile-X)

260 лв.

NGS-TruSight 1

1650 лв.

Аборти и бременност

Генетичен анализ (NGS) на фетална тъкан след аборт

720 лв.

Мутация G1691A в гена за Фактор V (Factor V Leiden)

45 лв.

Мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин

45 лв.

Мутация V34L в гена за Фактор XIII

40 лв.

Фолатен метаболизъм - 4 SNP (2 x MTHFR, MTR, MTRR) 

145 лв.

Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden) + мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин + Мутация V34L в гена за Фактор XIII

90 лв.

Мутация C677T в MТHFR ген

45 лв.

Мутация А1298С  в MTHFR ген

45 лв.

Мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген

75 лв.

PAI – 1 ген 4G/5G  полиморфизъм

45 лв.

Панел за вродени тромбофилии и фолатен метаболизъм

195лв.

Панел за вродени тромбофилии (основен: FII, FV, MTHFR-C677T)

100лв.

Панел за тромбофилии: Мутация G1691A в гена за Фактор V (Leiden); мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин; Мутация V34L в гена за Фактор XIII ; мутации C677T  и  А1298С  в  MTHFR ген; PAI – 1 4G/5G  полиморфизъм


по 45 лв.
 

ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания

Количествено HPV генотипиране (HPV Quant-21)

85 лв.

HPV ELITe Panel скрининг на високорискови типове

85 лв.

Хламидии (PCR)

47 лв.

Хепатит C (PCR)

100 лв.

SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR 

80 лв.

SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR (експресна услуга)

140 лв.

SARS-Cov-2 / Influenza A+B

120 лв.

Маточен инфламаторен статус (ImmunoQuantex)

152 лв.

Femoflor 16

165 лв.

Femoflor + херпесен панел

225 лв.

Femoflor screen

125 лв.

Андрофлор скрийн

125 лв.

Андрофлор разширен панел

169 лв.

Херпесен панел (HSV1, HSV2, Epstein-Barr, CMV, HHV-6, HHV-8)

110 лв.

Херпес симплекс комплекс (HSV1, HSV2, CMV)

70 лв.

Херпес симплекс вирус (HSV тип 1 и 2)

70 лв.

Херпесен панел (HHV-6, HHV-7, HHV-8)

85 лв.

Сифилис (PCR)

48 лв.

Микоплазма (PCR)

38 лв.

STI - plus: Хламидия, гонорея, микоплазма и трихомонас

98 лв.

Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ

100 лв.

Третиране на ендометриум със Sanakin метод

320 лв.

Третиране на яйчник чрез Sanakin метод

580 лв.

Половопредаваеми инфекции (HIV, HBV, HCV, Siphillis) PCR

370 лв.

СПИН (HIV)

100 лв.

HBV (Хепатит B) (PCR)

100 лв.

HCV (Хепатит C) (PCR)

100 лв.

Сифилис (PCR)

55лв.
   

Малки амбулаторни оперативни интервенции

Конизация на маточна шийка(вкл.анестезия и пато-хистолог. изследване с/без сепарирано абразио)

750 лв.

LEEP (LETZ) (с анестезия, с/без сепарирано абразио, без хистологично изследване)

600 лв.

Апликация на вагинален (рингов) песар

130 лв.

Пункция на киста под ултразвуков контрол с цитологично изследване и анестезия

500 лв.

Амниоцентеза в 16-19 г.с.(вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетично изследване)

520 лв.

Хориална биопсия в 11-14 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетично изследване)

640 лв.

Маточен кюретаж, пробно абразио, APS (вкл. венозна анестезия и хистологично изследване)

550 лв.

Медикаментозно прекъсване на бременността до 9 г.с.

300 лв.

Прекъсване на бременност (до 9 г.с.) по Карман 

600 лв.

Аборт между 8 –11 г.с. (само по медицински показания) (вкл. анестезия и хистологично изследване)

700лв.

Тестикуларна/епидидимална биопсия (MESA, TeSE) (вкл. анестезия с/без хистологично изследване)

950 лв.

Полипектомия на цервикален полип (вкл. хистологично изследване)

450 лв.

Полипектомия на цервикален полип (без хистологично изследване)

150 лв.

Диагностична хистероскопия (с венозна анестезия, с/без прицелна биопсия) без хистологично изследване

650 лв.

Хистероскопска резекция на полип (с анестезия, с/без сепарирано абразио) без хистологично изследване 

750 лв.

Оперативна хистероскопия (хистерорезекция – с анестезия)

900 лв.

Конизация на маточна шийка (вкл. анестезия, с/без сепарирано абразио) без хистологично изследване

800 лв.

Пластика на влагалище или перинеум

800 лв.

Марсупиализация на бартолинов абсцес или киста

600 лв.

Екстирпация на бартолинова жлеза

900 лв.

Малка оперативна интервенция с долен достъп (с анестезия)

450 лв.