Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

В Медицински Център "РепроБиоМед” успешно е внедрена системата на управление на качеството ISO 9001.

ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изискванията за управление на качеството във тях, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване.

На 26.09.2014 г. премина успешно първият годишен контролен одит на СУК в Медицински Център „РепроБиоМед” ООД по стандарт ISO 9001:2008 с акредитиращ орган UKAS.

Целите на одита са да се потвърди, че документираната система за управление съответства на всички изисквания на стандарта, организацията е внедрила ефективно планираната система за управление и системата за  управление  е  разработена  така,  че  да  постигне  целите  и  политиката  на организацията.

Одиторският  екип  осъществи  одит,  базиран  на  процесите  в  организацията  и  фокусиран  върху  важни аспекти/рискове/цели,  изисквани  от  стандарта.  Изполваните  методи  за  проверка  бяха  интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията и записите.

Одиторският екип заключи, че организацията е внедрила и поддържа система за управление съгласно изискванията на стандарта и демонстрира способността на системата систематично да реализира съгласуваните изисквания за продуктите или услугите, включени в обхвата, целите и политиката на организацията.


Обратно към новините