Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

Медицински Център "РепроБиоМед" има удоволстието да съобщи, че още двама от нашите специалисти получиха престижния сертификат на Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология (ESHRE) за старши клиничен и клиничен ембриолог. Сертификатите се връчват след успешно положен изпит на английски език, който включва въпроси от клетъчна биология, молекулярна генетика, репродукция при мъжа и жената, ембрионално развитие и ранна бременност, инфертилитет, лабораторна практика, криопрезервация, качествен контрол, рискове, статистически анализ и етика. Изпитът се проведе в Лондон, Великобритания. 


Обратно към новините