Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

Медицински Център „РепроБиоМед” ООД

подписа договор за сътрудничество с

 фирма „Микрона” ООД

 

 Днес, 16 април 2013 год., МЦ „РепроБиоМед” ООД подписа договор за сътрудничество с новата фирма „Микрона” ООД, която е създадена като стартираща фирма в Института по Механика – Българска академия на науките, за развиването на роботизирани системи, участващи в различни научни сфери и в частност медико-биологичната наука.

Сътрудничеството между „РепроБиоМед” и „Микрона” се базира на дългогодишния опит и високото ниво на специалистите в двете групи, съответно в сферите на асистираната репродукция и роботиката.

Съвместната дейност ще се базира на резултатите от научни изследвания и развитие на високотехнологични продукти, услуги и процеси, включително роботизиране на процеси в областта на репродуктивното здраве.

Сътрудничеството се осъществява в рамките на два проекта, финансирани от Европейския Съюз по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 година.

Двете страни са убедени, че с обединяването на усилията и дейностите на различни специалисти, ще се постигнат високи резултати в лечението и диагностиката при двойки с репродуктивни проблеми. В резултат ще бъдат постигнати по-високи стандарти в обслужването на пациенти с репродуктивни проблеми, както и ще бъде повишен статутът на България, като страна в ЕС, активно участваща в модерните високотехнологични разработки.

 Доц.Николов (в ляво) и Доц. Тянков (в дясно) подписват споразумението за сътрудничество

Обратно към новините