Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

МЦ "РепроБиоМед", в качеството си на бенефициент по ОП "Конкурентоспосбност" по процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", обявява тръжна процедура. Процедурата по открит избор за доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) за целта на проекта, ще се проведе на 8 март (петък) 2013 г. от 11:00 часа в семинарната зала на МЦ "РепроБиоМед" на адрес гр. София, кв. "Овча Купел", ул. "Бойчо Огнянов" 28.

Документация относно тръжната процедура можете да изтеглите от тук

 


Обратно към новините