Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

На 20.09.2012г. ембриолог Диана Гуленова успешно защити дисертационен труд на тема: “Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв” и придоби образователна и научна степен "Доктор". Дисертацията бе изготвена в рамките на проект МУ-ФС-04, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на Образованието и Науката (МОН) и реализиран от МЦ"РепроБиоМед"ООД, съвместно с Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) към БАН.

 

 

 


Обратно към новините